Väl mig i evighet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wäl mig i ewighet
av Salomon Liscovius
Översatt från tyska till svenska av Johannes Petraeus och tryckt 1693. Här i versionen ur 1695 års psalmbok (nr 241). På Wikipedia finns en artikel om Väl mig i evighet..


[ 124 ]

1. WÄl migh i ewighet! nu känner siäl och sinne
Tröst/ fägnad/ frijd och roo; ty jagh är vthi minne
Hos Gudh min Frälserman; och seer migh niuta wist
En frucht af pinan tin/ o milde JEsu Christ!

[ 125 ]

2. Bort hän/ bort hän från mig, medh ehr fördömda skara
Synd/ afgrund/ Diefwul/ dödh; ty Gudh wil migh förswara:
Han är medh migh; hwem tör sigh sättia emot migh?
Han är then migh för alt förswarar wäldelig.

3. Han är then som migh haar til nåder gunstigt tagit:
Han är then/ som min synd och straff haar från migh dragit.
Här efter låt migh/ Gudh/ min lefnad ställa så/
At jagh i sanna frucht och kärlek lefwa må!

4. Gif at jagh altijd må vthi tin Budord wandra;
Och alt hwad tigh är ledt medh allo flijt förandra;
Hielp at jagh hålla må för all min lust och frögd/
Tin sanna fruchtan/ också lefwa ewigt nögd!