Vi önska nu vår brudgum och brud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi önska nu vår brudgum och brud
av Petrus Johannis Rudbeckius
Bearbetning gjordes av Jesper Swedberg för 1695 års psalmbok samt av Svante Alin för 1937 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Vi önska nu vår brudgum och brud.


Texten enligt Svedbergs version i 1695 års psalmbok[redigera]

[ 80 ]

1. WIj önske nu wår brudgum och brudh/
Gudz Faders ewiga nåde;
Han gifwe them lycko vthi sin skrudh/
Och wände från them all wåde!
Tobie Ängel som bortdref
Then ächtenskaps Diefwul onde/
Han binde honom också för ehr/
At han eij slippa kunde/
Eller skada eder någor stunde.

2. Blif också hos oss i allan tijd/
O mildaste JEsu Christe!
Låt tin wälsignelse rund och blijd
Vpfylla ehwad som här brister.
Och när thet tryter brödh eller wijn/
Skal han godh rådh framföra/
Och vthi huushållet sielf stiga in/
Som han i Cana månd giöra/
Och eder begäran höra.

3. Then Helge And vthi edart huus/
Han wärdes när eder wara/
All skam och last han drifwe ther vth/

[ 81 ]

Och sielf ther inne regera.
Han gifwe eder sämio och kärlighet;
At j medh frijd och gamman/
I kyskhet och gudfruchtighet/
Altijd lefwe tilsamman.
Thet önske wij/ Amen/ Amen!

4. Then Helga Trefallighet i thet huus/
Hon wärdes när eder wara;
All skam och last hon drifwe ther vth/
Och sielf ther inne regera;
At j med tucht och ährlighet
Må länge lefwa tilsamman;
Och sedan hos Gudh i ewighet
Få ärfwa ther frögd och gamman.
Thet önske wij/ Amen/ Amen!

Texten i Svante Alins version i 1937 års psalmbok[redigera]

Vi önska nu vår brudgum och brud:
Gud Fader dem värdes benåda.
Allt gott du dem give, Herre, vår Gud,
och vände ifrån dem all våda.
Din trogna hand dem i liv och död
all hjälp och välsignelse give.
Och vid deras tröskel i lust och nöd
din ängel väktare blive
och tvedräktsanden fördrive.

På all deras väg, i all deras tid
bliv när dem i nåd, Herre Kriste!
Evad dem än sker, din kärlek och frid
de aldrig i världen dock miste!
Och blir det bekymmer i deras bo,
du må dem om bönen påminna,
att ständigt de sätta till dig sin tro
och undret i Kana besinna.
Då hjälp de visst skola finna.

Guds Helige Ande, giv, att ditt ljus
dem följer och hugnar allt mera.
Kom till dem med tröst, och allt deras hus
så ock deras hjärtan regera,
att de med ära, med tukt och tro
må leva på jorden tillsamman
och sedan hos Gud uti himlen bo
i evig glädje och gamman.
Det önska vi. Amen. Amen.