Hoppa till innehållet

Wikisource:Administratörer

Från Wikisource, det fria biblioteket.

Administratörer och byråkrater är användare som har lite fler befogenheter än andra användare.

Administratörer har möjlighet att radera och skrivskydda sidor, de kan också redigera i eller ta bort skydd från skyddade sidor. Dessutom kan administratörerna blockera IP-adresser och användare från att redigera sidor. Det är även möjligt att dölja enstaka versioner av en sida, dölja redigeringskommentarer, eller dölja vilket användarnamn som gjort en viss redigering.

Byråkrater kan tilldela administratörs- och byråkraträttigheter till andra användare samt sätta och ta bort robotflagga till robotar.

Riktlinjer för administratörer

[redigera]

Administratörer och byråkrater tillsätts tillsvidare på svenska Wikisource.

Avsättning på grund av inaktivitet

[redigera]

Efter minst ett år av inaktivitet på något WMF-projekt, kan andra användare efter försök att kontakta användaren på dess användardiskussion, begära att administratören avsätts. En sådan begäran lämnas på meta:Permissions där en steward kan återkalla rättigheterna. Om det finns anledning att tro att en administratörs konto har blivit hackat så att en obehörig har tillgång till kontot, finns det också anledning att kontakta en steward.

Radering

[redigera]

Sidor som bara innehåller klotter eller inte ryms inom projektet, kan raderas direkt. Andra sidor bör först anmälas på Wikisource:Sidor som bör raderas. Klotter och dubblerade inlägg i trådnamnrymden kan göras osynliga av vanliga användare genom att tömma den aktuella tråden.

Skäl till snabbradering
  • Vandalism
  • Sidor som inte ryms inom projektet
  • Uppenbara upphovsrättsbrott
  • Spambotskapade sidor
  • Olämpliga omdirigeringar (t. ex. mellan namnrymder)
  • Användarens egen begäran (främst på egna användarsidor)

Blockering

[redigera]

Administratörer får blockera användare under pågående klotter. Förstagångsklottrare bör bara blockeras under en kortare tidsperiod. Upprepat klotter kan leda till längre blockeringar.

Skyddade sidor

[redigera]

Låsning av sidor

[redigera]

Till skillnad från vissa andra WMF-projekt så finns det hos Wikisource ofta ett läge där en text kan betraktas som färdig. Det är då fritt att skydda en sida tillsvidare om man upplever att det finns anledning till det. Sidor som är av brett intresse är ibland mer utsatta för klotter än andra, och bör då skyddas. Halvlåsning, där bara oinloggade och nya konton hindras, är ofta ett alternativ till att helt låsa en sida.

Redigering av skyddade sidor

[redigera]

Om du hindras från att redigera en sida som är skyddad, så kontakta en administratör på hans eller hennes diskussionssida.

Användargrupper

[redigera]

En administratör kan lägga till och ta bort användare från grupperna "Undantagna från IP-blockering" och Autopatrullerare.

En byråkrat kan lägga till och ta bort användare från gruppen robotar, samt lägga till nya administratörer och nya byråkrater.

Nya sidor

[redigera]

Administratörer är idag ensamma om kunna efterpatrullera Nya sidor. Nya sidor i trådnamnrymden är idag inte möjliga att efterpatrullera.

Censur och IP-kontroll

[redigera]

Det finns på svenska Wikisource inte tillräcklig aktivitet för att wikin ska ha rätt att utse sina egna Censorer eller IP-kontrollanter. Uppgiften kan dock utföras av en Steward. För censur av enstaka versioner, kontakta en aktiv Steward via wikimail. För IP-kontroll kan begäran läggas på Steward requests/Checkuser, försäkra dig dock först om att det verkligen finns en god grund för att utföra en IP-kontroll.

Nuvarande administratörer

[redigera]

Globala administratörer

[redigera]

Globala tillbakarullare

[redigera]

Någon lokal grupp för tillbakarullare finns inte.

Begäran om administratörskap

[redigera]

Nominera en användare till Administratör.

Arkiverade omröstningar