Wilhelm von Braun (av Bååth-Holmberg)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  C. W. A. Strandberg (Talis Qvalis)
"Frihetens Sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet
av Cecilia Bååth-Holmberg

Wilhelm von Braun
Oskar Patrik Sturzen-Becker (Orvar Odd)  →


[ 251 ]


WILHELM von BRAUN.


[ 253 ]1.


Initial Så väl Talis Qvalis som Nybom voro, ehuru inbördes hvarandra så olika, dock båda i början af 1840-talet det unga Sveriges skalder, som hufvudsakligen representerades af studenterna i Lund och Upsala; det öfriga Sverige hölls ännu eröfradt af de, som Talis Qvalis säger, »känslosamme» skalderna, emot hvilka han polemiserar i »Vilda rosor», men hvilka dock Nybom i ej oväsentlig grad tillhörde.

Emellertid voro både Talis Qvalis och Nybom i enlighet med sin akademiska bildning något så att säga officielt städade och högtidliga, äfven i ungdomen. Samtidigt med deras sång är det, som en annan börjar höras från ett annat slags akademi, Carlbergs krigsakademi, en sång i så fullständigt annan tonart, att man i de »känslosammes» läger helt visst med mera skäl kunnat bestrida sångarens rang af skald, än fallet var då man rörande Talis Qvalis, som denne säger, tog sig

 
— — — en uppsyn helt förnäm och kritisk
Och gaf oss ingen plats ibland poeter,
Ty sången var ej nog bemängd med eter
Och skalan icke godkänd moskovitisk.

Det är Wilhelm von Braun, som för första gången i Aftonbladet d. 1 februari 1834 införde en af sina förstlingsdikter i den glada stilen och dermed anslog en ton, som man i poesien ej på länge hört; det är ett element af upplifvande glädtighet, han inför, då han [ 254 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/268 [ 255 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/269 [ 256 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/270 [ 257 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/271 [ 258 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/272 [ 259 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/273 [ 260 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/274 [ 261 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/275 [ 262 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/276 [ 263 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/277 [ 264 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/278 [ 265 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/279 [ 266 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/280 [ 267 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/281 [ 268 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/282 [ 269 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/283 [ 270 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/284 [ 271 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/285 [ 272 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/286 [ 273 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/287 [ 274 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/288 [ 275 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/289 [ 276 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/290 [ 277 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/291 [ 278 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/292 [ 279 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/293 [ 280 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/294 [ 281 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/295 [ 282 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/296 [ 283 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/297 [ 284 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/298 [ 285 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/299 [ 286 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/300 [ 287 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/301 [ 288 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/302 [ 289 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/303 [ 290 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/304 [ 291 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/305 [ 292 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/306 [ 293 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/307 [ 294 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/308 [ 295 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/309 [ 296 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/310 [ 297 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/311 [ 298 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/312 [ 299 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/313 [ 300 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/314 [ 301 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/315 [ 302 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/316 [ 303 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/317 [ 304 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/318 [ 305 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/319 [ 306 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/320 [ 307 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/321 [ 308 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/322 [ 309 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/323 [ 310 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/324 [ 311 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/325 [ 312 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/326 [ 313 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/327 [ 314 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/328 [ 315 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/329 [ 316 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/330 [ 317 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/331 [ 318 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/332 [ 319 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/333 [ 320 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/334 [ 321 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/335 [ 322 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/336 [ 323 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/337 [ 324 ]i hvars hjärta man enligt hans egen åskådning skulle kunna finna honom sådan som Peer Gynt återfann sig i Solvejgs kärlek, som: »den hele, den sanne», sådan han var med »Guds stämpel på sin panna».

Det är också sådan eftervärlden i främsta rummet bör se honom — utan att därför behöfva vara blind för de lyten, han själf var den förste att fördöma; den bör med oförvillad blick och utan fördom se honom i hans väsens sanna kärna och minnas en annan skalds ord:

Hvad förgängligt är må falla,
Det väsentliga består.