Äldre Västgötalagen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Äldre Västgötalagens kyrkobalk.
Kyrkobalk (Kirkiu Bolkær): Om dop, nattvard och smörjelse, om brott som begås i och nära kyrkan, om tionde, om prästs och biskops plikter. Se även Wikipedias artikel om Äldre Västgötalagen
Västgötalagen blad 21.jpg

Kirkiu Bolkær

1.

Her byriarz laghbok væsgöta

Krister ær fyrst i laghum warum tha ær cristna var oc allir cristnir ko- nongær. böndær oc allir bocarlær biscupær oc allir boclærdhir mæn. Vardhær barn til kirkiu boret oc bedhiz cristnu. tha scal fadhir ok modher fa gudhfædhur oc gudhmodhor oc salt oc uatn. thæt scal bæræ til kirkiu tha scal a prést kallæ han skal a kirkiu bole boæ. barn scal brymsignæ firi utan kirkiu. dyr. Sidhen scal font wigyæ. prester barn döpæ. oc gudfadhir a haldæ. gudmodher til namns sygiæ. prester scal byudhe husu lengi fadhir oc modher sculu vard- vetæ. Hændir thæt sot a vegh oc ma igh til kyrkiu coma. tha scal gudfadhir döpæ oc gudmodher a haldæ. i vatn. æn uatn. ær til i namn fadhurs oc suner oc andæs hælagha tha scal thét .j. kyrkiu. gard gravæ {oc arf...}

2.

{...ræ æn} gengyærd therra brinder vp. Byscupi scal gengyærd geræ twar næter oc til quels hins thridia. med tolf mannum. sialuer han hin thræt- tandi. oc han drikki myod oc allir klerkar hans.

3.

Uerder madher .i. kyrkiu dræpin thet ær nidhings værk. tha er kyrkia al vuighz. Er thet firi tiu vitrum tha scal gyuæ byscupe threr marker firir vilx oc natter gengerd. En a tiu vittrum. er. at ther hovodtiunda- dho. oc uilia kyrkiu vighiæ letæ tha sculu ther. houodtiundæ.

4.

Landbor sculu eigh. houodtiundæ gæræ mer en enu sinni. vten ther uili eller at ther falli .i. houod syndir.

5.

Værdher altæræ sten lös. tha scal prester byscup uid væræ. eller hetta uid sinum thrim marcum tha sculu bönder giuæ byscupi threr marcher firi al- tæræ vixls oc natter gengerdh. Oc firi kyrkiu gærdh allen. threr marcher. firi s[...] kyrkiu gærd. tolf öra. oc firi stapul tolf öra. Crusszur oc klok- chor. calka oc messufat. tha scal byscuper vighia firi tyundæ. then. er bon- der giuæ hanum oc börn fermæ.

6.

Taker kyrkia. at fyrnass. standæ stulpær. liggia sillir er helt dyrni. oc festiband ligger kamber. hell. haltæræ sten. oc altare haui kikya vixl sinæ samu. tho at hana böte en thessi æru all hel.

7.

Uerdher kyrkia brutin oc mæssu fat stolen. thet er nidhingsværk. that er niv marcha sak. kyrky. swa hæredhe. sva konogge. §.1. Vardher in gangit at opnom dorom. tha scal prester. gialdæ skadha apter then sum kyrkia fik til thes er threr marcher. æru. oc eigh thy meræ at skadhi se mere gör. §.2. Er grauit vndir syll. tha skal ecki prester værdhæ. §.3. Spyrs vp scadhi. tha a presti böta threr marcher. thagher kyrkia hauir sit alt.

8.

Brender up kyrkia tha skal prester böta. threr markær. prester skal wardæ framlyvsum. oc then baklyvsum er tænder. §.1. Brender .i. kirkiu. scrudher af framlyvsum. gialdi prester apter hvat sum vardh er til thés threr mærchær æru. eigh thy meræ at mere se skadhi gör. §.2. Skil them .a. bondæ oc presti. kaller prester. bondi tende. oc bonde kuadher ne vid. byvdher firir sik tylftér édh. at han tændi. eigh. tha er han hauir svoret. tha skal prester bötæ.

9.

Bær prester messufat hém oc glatass. ther skal prester them apter gialdæ sum ther varu. værdh. med suornum edhe at ther varu eigh bætri.

10.

Hængir klocka i. kyrkiu falder .i. hovod mannæ. böte sopn firi. niv marchum kirkiudroten iardeghendi en bana far. §.1. Falder klockæ rummi nider .i. hovodh manni. böti sopcn marchum. thrim en han far banæ af. §.2. Falder .i. hovod presti æller klocchæræ vardhi sær sialvar. §.3. Brester klockæ firi them. tha ér hvn vgild. §.4. En annar madhar felli. kloccho nidher bræster hvn vidher er hun værri en threr marcher böte sum hun ær værdh. oc iki mære. en threr marcher. tho at hun se bættri.

11.

Scill sopn valdi ther sum flere æru

12.

Værdher marder .i. kyrkiugardhi. dræpin ællær sarghedher. gialde biscupe threr marcher. tha skal eighi tidhir uetæ. fyr æn hauir biscups lof til. num han hætti uid sinum thrim marchum. Biscuper skal vidh sopn mælæ. æn thær vidher then vihit uan. §.1. Værdher madher lustin .i. kyrkiugardhi. æller .i. har takin tha skal eigh prester mæssu sæghia fyr æn han hauir biscups lof til ællar hans lænsprests böte biscupi tolf öra. Æn ther mali. til thæs ær fridh bröt. §.2. Dylia sopnær mæn kalla eigh fridh brutin tha skal biscups lensprester se af sopnar mannum tylptar edh bidhia sær sva gud holl oc uatum sinum at ther eigh fridbrut giöt suat biscuper a sak. af.

13.

kirkiu gard skal scipæ bolæ mælli slict a bol at gærdhe. sum annat. Lig- gær kirkiugardær aldher open. thet er. thriggia marcha sak. thet a biscopér. Ligger thridiunger vpen. thæt ér siax oræ sak. thæt .a. biscopær. sidhan a. hæ- ræd firi balka han atta örtoghor. Oc e skal kirkiugardhær gilder varæ. badhi vinter oc somar.

14.

Barn thorf kristnu madher huls. fyrra scal barn cristna æn man huslæ. thorf madher oling. ok annar husl. tha skal fyrræ man huslæ æn olæ. §.1. Barn far eigh kristnu madher eigh husl. ællér öleng. ær prester for- fallalös. tha ær han sæker at marchum thrim. vidh biscup oc thrim marchum vid saksöchenden. §.2. Forfal prests æru æn biscuper hauir hanum budh sænt oc ær bortfarin för. Annur æn han siukær ligher. Thridiæ æn han thighiændæ mæssu sighir. Fyardæ æn han ær i. sokn farin siukum. at hiælpæ. §.3. Vr skal mæssufatum fara ok sivkum hialpæ. æn han sivngær æigh thighianda mæssu. §.4. Skil thæm a bonda ok prest kallær bondi han forfallalösan. tha scal han væriæ sik a mote mæder siax prestum. at han laghæ forfall fæk.

15.

Prester scal bondæ ola oc bonda kono. bonda svn oc dottor hans ælstæ barn firi. tyunda sin. æn firi hiona huart er olia scal giui öra tva ok sva firi alla tha mæn eigh tyundæ sin ok öri firi lægher. stadh allum fræl- sum mannum. them huls taca. ok ortogh firi natuaku. Eigh mæra thit fleræ vaki. Eigh ok flera vaka num prester uili. æller bondi uili. oc thy at threr nætær liggi. lik inni. Vill han lengær læta inni liggia giui ör- togh naat huaria. §.1. Gæster dör at bonda taki öris mun af fatum hans. oc giui presti firi lægherstad oc örtogh at natvaku. præster ær skyldugher gest at husla sum bondæ. §.2. Dör stafkarl. tha a prester pik ok screppu ok læghærstad. §.3. Sitær biscuper innan soknæ far bondi budh hanum bidhær ola sik. tha ær han skyldugher han at ola. haui half mark firir.

16.

Ganger prester .i. sokn annars prests ber .i. bok ok stol ok læs iuir fol- ké. tha ær han sakar. at marchum. thrim. gialdi tolf öræ . biscupi. ok tolf öræ presti.

17.

A acri scal tyundæ scipta. tacher prester. sva sum kiurkiæ ær til vigdh. sidhan scal sciptæ .i. threr lötæ. En a biscopær. Annan a kiurkia. Thridia væslirmæn. §.1. prester a kuikkæn tyundæ allan. ok offær thet til cruszu fotæ kombær .a. langafreadaghi.

18.

Bonde. dör .i. sokn. ok uill. annærstagd læghærstadh hauæ. tha skal prester lik hans uighia ok til gardsliz fylghia eighi længræ num han uili. tha skal han halvæn læghærstad hauæ. ok haluæn thén prester uid liki takær.

19.

Æn presti vill. gipt gyuæ. thet ær tvar skæppur. ællær örtugh pænningæ.

20.

A madher bol .i. by. adhrum ok far. afsædhum. tha skal han tyundæ lucæ presti ok kiurkiu sum bol ligger. ok kirkiugardhi. vardhæ. §.1. Sar man enka aker til byiar. tha skal. præstins tiundæ lætæ aftær standæ. allæn. ællar bort. flytia. §.2. Bor bondi a odmarkær. söki. thingæt kir- kiu ær hanum. thykkir næst varæ. æn han vill. sva. §.3. Eighi ma land- boæ nöghæ at söchia or kirkiu by til annarrær kirkiu.

21.

Æn vadha blodh comber .i. kirkiugard. tha skal torvu skæræ mædh blodhi oc kastæ ur kirkiugærdhi. ok kirkiugærdhér ær ækki. vskir. thy hældær.

22.

Præstær ma ængin man fra kiurkiu vrakæ. num then biscopær havir for- bodhét. vrækæ. böndær fridlösæn man. æn ther uilia. Orsaker ær prester vm that.


Referenser[redigera]