Östgötars minne/1647

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1646
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1647
1648  →


[ 40 ]

1647.

486. Hemmingus Laurentii Norcopensis. stud. 1644.

I ett par källskrifter står han upptagen med förnamnet Herman.

487. Johannes Jonæ Laurenius. F. i S:t Lars 1624; fad. bonde. Prv. 52. Kyrkoherde i Vallerstad och Järstad 54; prost D. 1672 35.

488. Johannes Christophori Alinus. F. i Sjögestad 1624; fad. bonde. Prv. 50. Kommin. i Askeryd o. Bredestad 50; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 70. Susp. flere ggr; afsatt 73; restit. 74. D. 1696.

Anklagades för åtskilliga ämbetsfel, för slagsmål, för ohöfviskhet bland kvinfolk m. m.

489. Martinus Erici Torpensis. F. 1623; fad. bonde i Torpa. D. som stud. i Uppsala 1649.

490. Johannes Olavi Bjugg. Civilnotarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 1652; prim.-kämnär vid stadens kämnärsrätt 66; rådman i Sthlm 70; afsk. 77. D. 1680 9.

491. Petrus Johannis Vichman. F. i Kuddby 1628; fad. bonde. D., drunkn. i Söderköpingsån, antagl. som stud.

492. Magnus Petri Sundius. F; i Sund 1625; fad. P. Rivius, kyrkoherde. Prv. 56. Kommin. i Asby 60; kyrkoherde där 67; kontr.-prost 90. D. 1697 231.

Stamfader för ätterna Segerheim, adl. 1772 och 99, samt Sundius och Sundin.

493. Laurentius Johannis Gallerius. F. i Västra Ryd 1626; fad. bonde. Prv. 50. Kommin. i Västra Ryd o. Svinhult 61; kyrkoherde där 69. D. 1683 188.

494. Benedictus Haqvini Schekta. F. 1625. Prv. 51. Kyrkoherde i Östra Skrukeby 55; afsatt 56; restit. 57. D. 1693 225.

Anklagades för fylleri, våldsamhet mot sin hustru och lasteligt tal om biskopen: blef därför afsatt, men återfick sedan på församlingens förbön tjänsten.

495. Nicolaus Petri Kling [Lothigius, Klingius]. F. i Löt 1628; fad. P. Nicolai Vexionensis, kyrkoherde. Prv. 52. Kollega i Söderköping 52; kyrkoherde i Dagsbärg 66. D. 1691.

496. Johannes Petri von Franck [adl. 1682; förut Franck]. F. i Kvillinge 1633; fad. kyrkoherde [17]. Pikenerare vid Karl Gust. Wrangels reg. 65; underofficer 68; volontär vid Königsmarcks reg. 71; korpral till häst 71; kvartermästare 72; kornett 74; löjtn. där 75, vid Nylands o. Tavastehus reg. till häst 77; ryttmästare. D. efter 1700.

F. kämpade under prinsen af Condé i slaget vid Séneffe 1674 och visade därunder [ 41 ]mycken tapperhet. — Ehuru flere källskrifter uppgifva honom varit son af kyrkoherden Petrus Franck i Kvillinge, synes det likväl ganska ovisst, då Anrep intet känner därom.

497. Sebastianus Olavi Mogatæus. F. i Linköping 1629; fad. kyrkoherde [103]. Slottsfogde i Uppsala; kronofogde i Uppland. D. i Öregrund 1675 244.

498. Johannes Johannis Mollerus. Fad. inspektori Skönbärga. Stud. i Åbo 1661.

499. Johannes Nicolai Hadorph [Hadorphius]. F. i Slaka 1630 65; fad. slotts- o. häradsfogde. Akad.-sekreterare i Uppsala 60; tj:ledig 69; afsk. 76. Assessor i Antikvitetskolleg., sed. Antikv.-arkivet 66; tillika sekreterare i Riksarkivet 69; häradshöfding i Hanekind 72; riksantikvarie (förman i Ant.-ark.) 92. Egare af Haddorp i Slaka o. Hässelby i Björkebärg. D. i Sthlm 1693 127.

H. var en rastlöst arbetsam forskare. Under fleråriga resor inom landet uppsökte och aftecknade han en stor mängd fornminnesmärken, bl. a. Öfver 1,000 runstenar. Företog äfven den första arkeologiska undersökning i Sverige, om hvilken man nu har kännedom, nämligen gräfningar på Björkön; »utgaf medeltidens rimkrönikor, recesser och stadgar samt flere af landskapslagarne. — Fick 1672 adliga privilegier för sig, hustru och bröstarfvingar. Se vidare Biogr. lex.

500. Johannes Magni Magnelius. F. i Vadstena; fad. borgmästare.

501. Canutus Laurenti Laurbeckius [Becchius]. F. i Gammalkil 1626; fad. bonde. Stud. i Åbo 48; fil. doktor; prv. 64. Rektor i Söderköping 60. D. 1665 197.

502. Paulus Jacobi Ehrenbjelke [adl. 1695; förut Aschling]. F. i Askeryd 1630 99; fad. landbofogde. Auskult. i Göta hofr.; v. adv.-fiskal i Kammarkolleg. 74; adv.-fiskal 78; assessor i Göta hofr. 84. Egare af Kunhult i Askeryd. D. 1700 184.

503. Johannes Nicolai Duréel [adl. 1654; förut Durelius]. F. i Norrköping 1630; fad. borgmästare. Stud. 47. Militär, slutl. kapten 54. »Herre till Grenshammar.» D. 1678.

504. Sveno Petri Hall. F. 1626 (1628?); fad. fogde i Veta. Borgmästare i Vadstena 55; tillika häradshöfding i Åkerbo härad. D. 1684.

505. Ericus Elavi Ljung. F. i Ljung 1628; fad. kyrkoherde. Stud. 47; prv. 53. Kommin. i Rök o. Heda 55; kyrkoherde där 68. D. 1671.

506. Laurentius Johannis Gothus Preutz [Brask, Prytz]. F. i Söderköping. 1627 22; fad. prost [56]. Stud. i Greifswald 48, i Leipzig o. Rostock, åter i Upps. 54; prv.; fil. doktor utrikes 61. Hofpräd. hos pfalzgr. Maria Eufrosyna 61; kyrkoherde i Jakobstad, Pedersöre o. Lappijärvi, Finland, 62; kontr.-prost 62. D. 1692 12.

Enligt annan uppgift skulle han dött redan 1682 155.

507. Ericus Johannis Stijgh. F. i Styrestad 1630; fad. kyrkoherde [29].