Östgötars minne/1653

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1652
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1653
1654  →


[ 49 ]

1653.

616. Samuel Nicolai Strand [Strandell]. F. i Norrköping.

Hans bror tydligen n:r 719.

617. Nicolaus Laurentii Collinus. F. i Ödeshög 1634; fad. L. Vinnerstadius, kyrkoherde i Hvarf. Prv. 65. Kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 65. D. 1682 511.

618. Johannes Magni Lindebrand. F. i Linköping 1632; fad. ryttmästare. Officer vid kav.-reg., slutl. öfverstelöjtnant.

619. Gregorius Henrici Kurman [förut Kurländer; kallas ock Grels Hinnerson]. F. i Nykil 1634; fad. kornett. Landtbrukare o. egare af Tuna rusthåll i Nykil 57 samt själf ryttare. Riksdagsman i Bondeståndet 80. D. i Nykil 1706, begr. 283.

Synes varit en för sin tid framstående man af sitt stånd. Vid 1680 års märkliga riksdag blef han utsedd till deputerad i kommissionen för granskning af förvaltningen under konung Carl XI:s minderårighet. Undertecknade för Östergötland kontraktet om indelningsverket. — Stamfader för ätten Curman.

620. Jacobus Caroli Embricht. F. i Norrköping; fad. köpman. Akcisskrifvare i Norrköping. D. 1705, begr. 55

621. Jonas Petri Kjörling. F. 1630; fad. bonde i Vårdnäs. Fil. doktor i Wittenberg 67. Akad.-adj. i Upps.; utn. professor i Dorpat 67; afsatt. D. i Sthlm 1679 278.

Promoverades frånvarande, men ville ej betala omkostnaderna, hvarför en ledsam process följde. Prorektors och akad. senatens (förmodligen i Dorpat) program 1671 gifver till känna, »at Kjörling ter ad causam dicendam citatus omsider kommit; upbrutit consistorii arrest på dess saker och dem bortfört, sagt animo irato et quasi fulminante Marte, at honom blifvit vis illata; och dessutom hos cancelleren foede lacererat illustriss. rectorem, hvarför han enligt leges acad. infami exclusione e tota academiæ societate straffas och ålägges at inom 8 dagar betala Wittenbergensibus et aliis nonnullis debitum suum.» Br. [ 50 ]

622. Olavus Magni Bornelius [Bornæus]. F. i Ekebyborna 1624; fad. bonde. Prv. 61. Krigspräst, trol. vid Östg. kav.-reg.; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 71. D. 1694 309.

623. Johannes Petri Rudgerus [Baggerus]. Fad. kyrkoherde i Klockrike [161].

624. Magnus Caroli Rydelius [Vigius]. F. i Svinhult 1630; fad. C. Vigius, kyrkoherde i Höreda. Prv. 72; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 72. D. 1681 143.

R. och hans bror [748] antogo namnet efter sin moder, som var dotter af Andreas Olavi, kyrkoherde i Västra Ryd, hvilkens barn kallade sig Rydelius.

625. Olavus Petri Kolmodlnus. Fil. doktor 1664; prv. 66. Konrektor i Norrköping 66. D. där 1670 77.

Uppgifves varit född i Krokek och son af P. Frostenius [364], men detta synes högst tvifvelaktigt.

626. Esaias Petri Brask. F. i Västra Ny 1633; fad. kyrkoherde. Prv. 61. Husprädikant på Stora Sundby i Öja, Söderm. län, 61. D. där 1662.

627. Nicolaus Canuti Vikmannus. F. i Vikingstad 1634; fad. kyrkoherde [103].

628. Samuel Andreæ Loftander. F. i Lofta 1634 222; fad. kyrkoherde [27]. D. som stud. i Upps. 1663 105.

Fick stud.-hjälp af Norra Tjust 1656. Dog i följd af ett benbrott.

629. Petrus Nicolai Mörck. F. 1640; fad. kyrkoherde i Gryt.

630. Laurentius Andreæ Neokylander. Fad. bonde i Gammalkil.

631. Ragvaldus Jonæ Steuchman. F. i Frinnaryd 1631 5; fad. bonde. Fil. doktor i Greifswald 61; prv. Krigspräst; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 63. D. 1670 121.

632. Petrus Magni Mört. F. i Västra Ny 1640 11; fad kyrkoherde. Stud. i Åbo 64; prv. 69. Kommin. i Tryserum 69; kollega i Vadstena 72; krigsmanshuspastor där 77; tj:fri 1707. D. 1720 276.

Erhöll 1707 Kungl. Maj:ts gratiale.

633. Petrus Petri Lerbäck. F. i Norrköping; fad. Peter Castens, borgmästare. Fil. doktor trol. i Dorpat.