Östgötars minne/1655

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1654
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1655
1656  →


[ 51 ]

1655.

647. Olavus Benedicti Troman. F. i Norrköping 1633; fad. borgare. Prv. 63. Kollega i Norrköping 69; v. rektor 72—81. kyrkoherde i Kullerstad 82. d. 1601 211.

648. Petrus Nicolai Dahl. F. i Norrköping; fad. rådman. Intrad- o. tolagsskrifvare i Norrköping 1659. D. efter 1674.

649. Georgius Nicolai Bergenhjelm [adl. 1682; förut Berg]. F. i Kuddby 1644 69; fad. kronofogde, sedan borgmästare i Upps. Kanslist i Kgl. kansliet 73; aktuarie i Riksarkivet 78; prot.-sekreterare 97; tit. kansliråd 1719. D. i Sthlm 1738 226.

B. var gift första gången med Brita Andersdotter, »den han hemligen afförde utur moderns och styffaderns hus och lät sig med henne sammanviga.» A.

650. Petrus Johannis Bjugg. F. i Södra Vi 1634; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Dagsbärg 61, i S:t Johannes 62; kyrkoherde i Linderås 74. D. 1692 306.

651. Magnus Jonæ Uhr. F. trol. i Kimstad. Landtbr.-inspektor på Stegeborg o. Bråborg. D. 1669.

652. Samuel Andreæ Celsing [Seltzingh]. F. i Norrköping 1634; fad. kyrkoherde i Högby [217]. Prv. 66. Krigspräst 69; kommin. i Hagebyhöga o. Fifvelstad 70; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 84. D. 1693.

För oenighet med församlingen blef han suspenderad 1674.

[ 52 ]

653. Andreas Laurentii Ausenius. F. i Västerlösa 1634; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Landeryd 61; krigspräst 65; kommin. i Hvarf o. Styra 68; kyrkoherde där 75. D. 1681 66.

654. Johannes Magni Cirrhæus. F. 1636; fad. prost i Västra Eneby [216]. Antagl. landtbrukare där. D. efter 1675.

Nämnes »magister», men var icke promoverad, åtminstone ej i Uppsala. Var med hustru och barn bosatt i Västra Eneby på 1670-talet.

655. Laurentius Magni Cirrhæus. F. 1637; fad. prost i Västra Eneby [216]. Fil. doktor i Wittenberg 69; prv. 71. Kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 75; prost. D. 1677 82.

»Efter berättelse skal han blifvit förgord genom en fästemös anstalt, som han öfvergifvit.» Br.

656. Jonas Erici Ekman [Drysander]. F. i Ekebyborna 1635; fad. kyrkoherde [47]. »Direktör öfver Rosenhaneska godsen»; tit. kgl. bibliotekarie. D. i Linköping 1679 123.

657. Botvidus Israëlis Vangeiius. F. i Vånga 1631 317; fad. kyrkoherde [88]. Prv. 61. Kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 68. D. 1679 41.

658. Salomon Berg. Möjl. yngre broder till n:r 448 och 649.

659. Mattias Laurentii Vallinus.

Denne är kanske »Dominus Mattias, som bodde i Prästtorpet i Östra Eneby 1711, då hans hustru afled.» S.

660. Abrahamus Nicolai Aschanius. F. i Askeby 1632; fad. N. Ammemontanas, prost. Prv. 64. Skvad.-präd. vid Smål. kav.-reg. 64; v. pastor i Askeby 66; kyrkoherde där 74; kontr.-prost 92. D. 1724 72.

Erhöll 1702 varning af domkapitlet bl. a. därför, att han från prädikstolen utfarit mot åtskilliga sockenboar, som nedrifvit en gärdesgård. H.

661. Abrahamus Magni Knoop [Conopæus]. F. i Linköping; fad. kyrkoherde i Örbärga. V. fiskal i Svea hofr. 1666; aktuarie 67; notarie 68; förste notarie 71; afsk. 76; tillika häradshöfding.

662. Andreas Johannis Motzenius [Mothenius]. F. i Motala omkr. 1630; fad. J. Sundius, kyrkoherde. Stud. i Lund 68.

663. Laurentius Jonæ Vigius. F. 1631. Prv. 59. Krigspräst; kollega i Vimmerby; rektor 69. D. 1694.

664. Nicolaus Olavi Iccelius. F. i Yxnerum 1631 611; fad komminister. Prv. 58. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 58. D. 1708 511.

665. Ericus Theodori [Torgeri]. Bror till n:r 670. Militär.

666. Johannes Nicolai Tollstadius. Möjl. broder till n:r 699.