Sida:Östgötars minne.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
653-668
1656.


653. Andreas Laurentii Ausenius. F. i Västerlösa 1634; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Landeryd 61; krigspräst 65; kommin. i Hvarf o. Styra 68; kyrkoherde där 75. D. 1681 66.

654. Johannes Magni Cirrhæus. F. 1636; fad. prost i Västra Eneby [216]. Antagl. landtbrukare där. D. efter 1675.

Nämnes »magister», men var icke promoverad, åtminstone ej i Uppsala. Var med hustru och barn bosatt i Västra Eneby på 1670-talet.

655. Laurentius Magni Cirrhæus. F. 1637; fad. prost i Västra Eneby [216]. Fil. doktor i Wittenberg 69; prv. 71. Kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 75; prost. D. 1677 82.

»Efter berättelse skal han blifvit förgord genom en fästemös anstalt, som han öfvergifvit.» Br.

656. Jonas Erici Ekman [Drysander]. F. i Ekebyborna 1635; fad. kyrkoherde [47]. »Direktör öfver Rosenhaneska godsen»; tit. kgl. bibliotekarie. D. i Linköping 1679 123.

657. Botvidus Israëlis Vangeiius. F. i Vånga 1631 317; fad. kyrkoherde [88]. Prv. 61. Kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 68. D. 1679 41.

658. Salomon Berg. Möjl. yngre broder till n:r 448 och 649.

659. Mattias Laurentii Vallinus.

Denne är kanske »Dominus Mattias, som bodde i Prästtorpet i Östra Eneby 1711, då hans hustru afled.» S.

660. Abrahamus Nicolai Aschanius. F. i Askeby 1632; fad. N. Ammemontanas, prost. Prv. 64. Skvad.-präd. vid Smål. kav.-reg. 64; v. pastor i Askeby 66; kyrkoherde där 74; kontr.-prost 92. D. 1724 72.

Erhöll 1702 varning af domkapitlet bl. a. därför, att han från prädikstolen utfarit mot åtskilliga sockenboar, som nedrifvit en gärdesgård. H.

661. Abrahamus Magni Knoop [Conopæus]. F. i Linköping; fad. kyrkoherde i Örbärga. V. fiskal i Svea hofr. 1666; aktuarie 67; notarie 68; förste notarie 71; afsk. 76; tillika häradshöfding.

662. Andreas Johannis Motzenius [Mothenius]. F. i Motala omkr. 1630; fad. J. Sundius, kyrkoherde. Stud. i Lund 68.

663. Laurentius Jonæ Vigius. F. 1631. Prv. 59. Krigspräst; kollega i Vimmerby; rektor 69. D. 1694.

664. Nicolaus Olavi Iccelius. F. i Yxnerum 1631 611; fad komminister. Prv. 58. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 58. D. 1708 511.

665. Ericus Theodori [Torgeri]. Bror till n:r 670. Militär.

666. Johannes Nicolai Tollstadius. Möjl. broder till n:r 699.


1656.

667. Andreas von Brobergen. F. i Norrköping 1639 173; fad. tullförvaltare (tysk). Kamrerare hos drottn. Kristina i Rom 78. D. där.

Härstammande från en urgammal tysk adlig ätt, blef v. B. jämte sex bröder naturaliserad svensk adelsman 1678. Uppgifves dött samma år.

668. Carolus Petri Vailinus. F. i Törnevalla 1631; fad. ryttmästare. Musikdirektör (»dir. mus. & Cantus») i Upps. 61; tillika v. bibliotekarie vid

univ.-biblioteket 61. D. i Uppsala 1674.

— 52 —