Sida:Östgötars minne.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
637-652
1655.


637. Svene Nicolai Cnattingius. F. i Västerlösa 1631 29; fad kyrkoherde [54]. Prv. 61. Krigsprdst vid Smål. kav.-reg. 61; kommin. i Västerlösa 63; kyrkoherde där 72. D. 1687 257.

»Vir plus, doctus et modestils». Bj.

638. Petrus Laurentii Typæus. Fad. kyrkoherde i Kuddby [112]. Kronofogde, trol. i Österg. län.

639. Johannes Johannis Bostelius. F. i Norrköping 1633.

640. Joannes Johannis Bostelius. F. i Norrköping 1635.

641. Nicolaus Andreæ Tollinus.

642. Johannes Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1634; fad. kyrkoherde [151]. Prv. 59. Kommin. i Fornåsa o. Lönsås 64, i Linköping 69; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 72; prost 85; kontr.-prost 88. D. 1717 3010.

Afled »efter en 16-årig mållöshet, sig tilldragen af en för stark värma från en eldbrasa på hans nacke och rygg, nyss kommen utur sträng köld och frusen, hvarefter han fick ett långsamt dödande slag.» — »Var en gudfruktig, flitig och lärd man.»

643. Petrus Andreæ Kiellerman.

644. Ericus Benedicti. F. i Norrköping 1633. Prv. 61. Komminister i Askeby 61, i Klockrike o. Brunneby 84. D. trol. 1687.

Anklagades 1672 att vid en tiondeupptagning hafva örfilat upp några Askebyboar och slagit dem med ett bränvinskrus o. s. v.; blef därför suspenderad. H.

645. Jesperus Magni Lindebrand [Lindelius]. F. i Linköping 1634; fad. ryttmästare.

646. Gudmundus Johannis Hircinlus. F. i Rumskulla 1633; fad. prost [131].

Öfversatte 1679 från tyskan »En härlig tröstevisa (Wie es Gott gefällt, so gefällt mir auch)». Br.


1655.

647. Olavus Benedicti Troman. F. i Norrköping 1633; fad. borgare. Prv. 63. Kollega i Norrköping 69; v. rektor 72—81. kyrkoherde i Kullerstad 82. d. 1601 211.

648. Petrus Nicolai Dahl. F. i Norrköping; fad. rådman. Intrad- o. tolagsskrifvare i Norrköping 1659. D. efter 1674.

649. Georgius Nicolai Bergenhjelm [adl. 1682; förut Berg]. F. i Kuddby 1644 69; fad. kronofogde, sedan borgmästare i Upps. Kanslist i Kgl. kansliet 73; aktuarie i Riksarkivet 78; prot.-sekreterare 97; tit. kansliråd 1719. D. i Sthlm 1738 226.

B. var gift första gången med Brita Andersdotter, »den han hemligen afförde utur moderns och styffaderns hus och lät sig med henne sammanviga.» A.

650. Petrus Johannis Bjugg. F. i Södra Vi 1634; fad. bonde. Prv. 61. Kommin. i Dagsbärg 61, i S:t Johannes 62; kyrkoherde i Linderås 74. D. 1692 306.

651. Magnus Jonæ Uhr. F. trol. i Kimstad. Landtbr.-inspektor på Stegeborg o. Bråborg. D. 1669.

652. Samuel Andreæ Celsing [Seltzingh]. F. i Norrköping 1634; fad. kyrkoherde i Högby [217]. Prv. 66. Krigspråst 69; kommin. i Hagebyhöga o. Fifvelstad 70; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 84. D. 1693.

För oenighet med församlingen blef han suspenderad 1674.

— 51 —