Östgötars minne/1662

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1661
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1662
1663  →


[ 60 ]

1662.

775. Johannes Svenonis Norbergius [Norcopensis]. F. i Norrköping 1637; fad. skräddare. Prv. 65. Kommin. i Kärna 65; kollega i Linköping 68; pädagog i Skeninge 68; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 77; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 80. D. 1693 201.

776. Ericus Oiavi.

777. Gudmundus Caroli Karlman. F. i Å 1643; fad. kyrkoherde [242]. D. som stud. i Uppsala 1666 24.

778. Daniel Caroli Karlman. F. i Å 1644; fad. kyrkoherde [24 2]. D. som stud. i Uppsala 1666 54.

779. Jonas Laurentii Kildoun [Kildonæus]. F. i Nykil 1641 2; fad. L. Gamblekilensis, kyrkoherde. Prv. 67. Krigspräst vid Smål. reg. 67, sed. vid Östg. kav.-reg.; kyrkoherde i Nykil 80. D. 1691, begr. 1811.

780. Ericus Nicolai Vetterman. F. 1643. Prv. 68. Komminister i Hult o. Edshult 69. D. 1691, begr. tillika med sin hustru 65

Nio barn efterlefde i armod. Nic.

781. Jonas Johannis Fallerius. F. i Vadstena 1644 91; fad. kyrkoherde [258]. Prv. 67. Kommin. i Veta o. Viby 68; kyrkoherde där 80; prost 94. D. 1700 9.

782. Gabriel Isaci Hulthenius. F. i Hult 1645; fad. kyrkoherde [155]. Landtbr.-inspektor på Bjärsby där (76).

783. Johannes Helienstjerna [adl. 1694; förut Hell o. Heller]. F. i Misterhult 1644; fad. landbofogde. Länsbokhållare; häradshöfding i Tunalän, Sevede o. Aspeland 80. D. på Malmgrufva i Tuna 1704 241.

784. Magnus Nicolai Sommelius. F. i Malexander 1637, döpt 38 11; fad. bonde. Prv. 68. Kyrkoherde i Skärkind 69. D. 1701 25.

785. Laurentius Zachariæ Torpadius. F. i Torpa 1644 234; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 68. Tf. akad.-sekreterare där; auskult. i Göta hofr.; assessor 76. Egare af o. bosatt å Hofvetorp i Torpa (87). d. i Sthlm 1694 711.

786. Johannes Johannis Lothigius. F. i Kuddby 1648 215; fad. kyrkoherde [273]. Fil. doktor i Wittenberg 73; prv. 79. Kyrkoherde i Eksjö 82; utn. kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 93; prost 82. D. i Norrköping 1693 2412.

787. Jodochus Caroli Karlman. Fad. kyrkoherde i Å [242]. Prv. 1672. Kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 77. D. 1687.

788. Stephanus Caroli Karlman. F. i Å 1642; fad. kyrkoherde [242]. D. på resa till Österg. 1669.

789. Carolus Caroli Karlman. F. i Å 1644; fad. kyrkoherde [242]. D. som stud. i Uppsala 1666 53

Begrafven med två sina bröder [777 o. 778] i samma graf.

790. Johannes Israëlis Rydelius. F. i Linköping 1644 61;fad- prost [237]. Sekreterare i ämbetsverk i Sthlm; advokatfiskal. D. i Sthlm. [ 61 ]

791. Daniel Israëlis Rydelius. f. i Linköping 1642 2810; fad. prost [237]. Stud. utrikes; prv. 76. Kyrkoherde i Motala 76, tillika i Vinnerstad 99. d. 1709 1012.

792. Ericus Nicoiai Harlinus. F. i Västra Harg 1639; fad. bonde. Prv. 64. Kommin. i Västervik 68; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 80; prost 91; kontr.-prost 94. D. 1699 612.

Afsattes från kontraktsprostämbetet, samma år han blef nämnd, af biskop Spegel, »som i Veta prästgård fann honom af dryckenskap oanständig.»

793. Petrus Johannis.

794. Petrus Esberni Enman. Fad. E. Cornejus, kyrkoherde i Horn. Lifdrabant.

795. Vendeiius Vendelii Scheibe. F. 164.; fad. kronofogde i Mogata (tysk). Notarius publ. i Norrköping 66—72; kronofogde på Öland.

Nämnes ock »amtman» på Öland. En af hans söner, Henrik, blef tillika med sin svärfader [846] adl. Ridderborg.

796. Olavus Jonæ Linman[ Lyhnman]. F. i Norrköping. Landssekreterare i Österg. län (1678); häradshöfding i Tjust; auditör 88. D. 1694.

797. Nicolaus Samueiis Drysenius. F. i Linköping 164.; fad. prost [200]. Jur. stud. o. disp. 70 »de furtis». Antagl. tjänsteman i Sthlm. D. där 1682 96 begr. i Söderköping 186.