Östgötars minne/1676

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1675
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1676
1677  →


[ 76 ]

1676.

997. Petrus Jonaæ Dreffling. Fad. bärgmästare i Österg., sed. borgmästare i Sala, tit. assessor.

998. Jonas Jonæ Dreffling. Broder till näst föregående.

Bröderna n:r 997 och 998 uppgifvas varit från Eksjö, men voro ej födda där.

999. Johannes Petri Reftelius. F. i Norra Vi 1659 194; fad. prost. V. akad.-sckreterare i Upps. 84; jur. adj. 85; ord. akad.-sekreterare 94; fil. professor 98; jur. professor 1702; afsk. m. tit. lagman 39. D. 1747 196.

1000. Thomas Andreæ Lindell [Lindelius]. F. i Linköping 1646. Prv. 81. Komminister i Rinna 82. D. 1711 811.

1001. Johannes Arvidi Lysenius. F. i Stora Åby 1654. Prv. 83. Kommin. i Stora Åby 83; kyrkoherde i Västra Stenby 1703. D. 1708 1911.

Omkom af våda under ridt genom att falla af hästen och fastna i stigbygeln.

1002. Alexander Jonæ Asping. F. i Lemnhult, Jönk. län; fad. inspektor. Stud. i Lund 1676; prv. 85. Krigspräst vid Smål. kav.-reg. 85; kyrkoherde i Vireda o. Haurida 1702. D. 1728 219.

»Af mindre skicklig lefnad.» Nic.

1003. Claudius Jacobi Zephrinus. F. i Norrköping 1659, döpt 269; fad. borgare. D. som stud. i Uppsala 1680 105.

1004. Ragvaldus Ragvaldi Billing. F. i Vimmerby; bror till n:r 919. V. häradshöfding; tf. domhafvande i Tjust 1704 o. följ. år. D. 1722.

1005. Bartholdus Johannis Duræus. F. i Rumskulla 1657 98; fad. prost [526]. Fil. doktor i Wittenberg 82; prv. 86. Rektor i Västervik 87; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 90, i Säby 1712; kontr.-prost i Ydre 1697. D. 1715 99 [ 77 ]

1006. Andreas Svenonis Tiliander. F. i Norrköping 1655. Prv. 86. Rektor i Eksjö 88; kyrkoherde i Sund 90. D. 1706 4.

»Genom aflagda specimina förtjent af magistergraden.» H.

1007. Andreas Haqvini Kylander. F. i Säby 1656, döpt 2712; fad. kyrkoherde [240]. Prv. 83. Kommin. i Säby 88; kyrkoherde i Trehörna 93; afsk. för sjuklighet 1713. D. i Stora Åby 1735 163.

1008. Petrus Olavi Hulthin. F. i Vist 1652 124; fad. snickare. Prv. 81. Kommin. i Västra Husby 81; kyrkoherde i Mjölby 95. D. 1707 111.

1009. Germundus Petri Landström [Occander]. F. i Vist 1651 1710; fad. bonde. Prv. 98. Kollega i Västervik 86; hosp.-prädikant i Linköping 1698. D. 1704 2112.

1010. Constans Collin [Collini Besseth]. F. i Norrköping 1656 168; fad. köpman (af skotsk härkomst). Fil. doktor 88; prv. 90. Rektor i Linköping 90; lektor 93; tillika kyrkoh. i Slaka 94; förste teol. lektor 95; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 1701; prost 01. D. i pästen 1711 1010.

»En gudfruktig, lärd man och en prydnad för det andliga ståndet.» H.

1011. Nicolaus Canuti Lindell.

L. har författat »Et kort och enfaldigt Diarium öfver H. K. M:t vår allernådigste Konungs och Herres affärdade stora Legation till Hans Czariska Maj:ts stora residence stad Moscau år 1699, i hastighet i pennan fattadt och sammanskrifvit» (tryckt i Lönboms Sv. arkiv). Br.

1012. Andreas Andreæ Kylander. F. i Lommaryd 1655; fad. kyrkoherde. Fil. kand.; prv. 83. Rektor i Eksjö 91; kyrkoherde i Vist 96. D. 1725 1510.

1013. Carolus Svenonis Virin. F. i Virserum 1655; fad. bonde. Fil. doktor 83; prv. 89. Konrektor i Linköping 86; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 90. D. 1699 2210.

1014. Andreas Laurentii Ankarbom. F. i Hallingebärg 1656; fad. befallningsman. Rektor i Söderköping 91. D. 1694 411

1015. Laurentius Johannis Laurinus. F. i Sthlm 1664 154; fad. rådman [262]. Kanslist i Sthlm; fiskal; civilnotarie vid Sthlms södra kämnärsrätt. D. 1698 6.

Författade »Oratio de dignitate imperii, publice dicta Upsaliæ» 1681. — Gifte sig i Örebro ofvannämnda år 1698, men drunknade på hemfärden till Stockholm strax efter brölloppet.

1016. Johannes Olavi Dahlman. F. i Höreda 1658 195; fad. kyrkoherde. Prv. Krigspräst.

En Johan Dahlman var 1693 tillförordnad fortifikationskassör och materialskrifvare i Kalmar; kanske sedan präst.

1017. Nicolaus Christiernsson. F. i Linköping 1658; fad. prost [438]. Utn. rektor i Söderköping 91. D. 1691 276.

1018. Petrus Haqvini Hammarvik [Rosenius, Hammarinus]. Fad. komminister i Häradshammar. V. häradshöfding.

1019. Laurentius Jonæ Fornelius. F. i Uppsala 1670; fad. professor [449]. Auskult. i Svea hofr. 92; kanslist 97; aktuarie 1714; afsk. 36. D. i Sthlm 1736 1312.

1020. Isacus Jonæ Fornelius. F. i Uppsala 1672 65; fad. professor [449]. D. som stud. där 1692 1912.