Allena Gud i himmelrik

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Allena Gud i himmelrik
av Nicolaus Decius
Översättare: Okänd
En trefaldighetspsalm. Latinska förebilden Gloria in Excelsis Deo, av biskop Hilarius i franska Poitiers, bygger på Lukas 2:14. Översatt till svenska och publicerad 1567 samt i Göteborgspsalmboken 1650 s. 116-117. Nr 192 i 1695 års psalmbok och nr 24 i 1819 års psalmbok. Inför utgivningen av den senare bearbetades texten av Johan Olof Wallin Översättning av Nicolaus Decius tyska text Allein GOTT in der Höh' sey Ehr. Fem verser i nr 24 1937 års psalmbok och första versen i Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. På Wikipedia finns en artikel om Allena Gud i himmelrik.


Första versens text från 1567[redigera]

1.
Allenast Gud i himmelrik'
ware lof och pris för alla sina nåder,
som han hafwer gjort i jorderik'
i dessa här nådeliga dagar.
På jorden är kommen stor glädje och frid,
människan må wäl glädjas wid
Guds ynnest och goda wilja.

Versionen från 1819 års psalmbok. Vers 1 och 5 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888.[redigera]

1.
Allena Gud i himmelrik
Må lov och pris tillhöra
För all den nåd, han kärleksrik
Med oss har velat göra!
Han jorden skänkt stor fröjd och frid.
Ack, mänskan må väl glädjas vid
Guds evigt goda vilja.

2.
Vi prisa, vi tillbedja dig,
Ditt namn städs vare lovat.
O Fader, du som nådelig
Oss med allt gott begåvat.
Allting du haver i ditt våld,
Och dig är ej en suck fördold.
Väl den dig rättsligt fruktar!

3.
O Jesu Krist, Guds ende Son,
Som såg vår själafara
och att oss frälsa därifrån
Dig själv ej ville spara.
Du med din kärlek och din död
Förlöser oss av syndens nöd,
När vi på dig förtrösta.

4.
Du är allen vår frälserman,
Som himlen oss upplåter;
Du är Guds rena Lamm, som kan
oss nåd förvärva åter.
Du är allen vår salighet,
Du är för tid och evighet
Vårt hopp, o Jesu Kriste!

5.
O Helge And', gör själen from,
Förnöjd och oförfärad!
Gör hjärtat till en helgedom,
Där Gud i allt blir ärad.
Giv stöd, giv tröst i all vår brist.
Hjälp, att vi tro på Jesus Krist
Båd' nu och alltid. Amen.

Första versens avslutning i 1986 års psalmbok[redigera]

1.
...
...
så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.