Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/650

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  649
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

650
651  →
Utgiven 1910


[ 62 ]

650.
Min Hr Præsident.

Lycka till ett wackert tahl.[1] Lätt se att Hr Assessoren ibland annat ej glömer att beskrifwa den nytta ett Nosocomium kan hafwa i det man där tar anställa experiencer med simplicibus och at utforska deras krafft.

Gunstige Hr President, lätt mig wetta hwem som kommer att gå på ostindien såsom naturalist? älr hur Academien där med giör? Senaste post skickade jag till Kærnander[2] min intygelse om honom till Medicus på ett skepp, som war tillräckelig nog. will han hafwa henne amplare skall han och den få; men till att gå som Naturalist, kunne jag på mitt samwete intet gifwa.

Nu lärer man i Stockholm få dageliga noveller alt roa älr oroa sig med.

Gud ske lof min herre mår wäl, hur det går med de andre. Gud gifwe allenast beständigheten, det torde wähl intet skada att med infuso juniperi determinera mera Rd Britt, krafft åht vias urinarias, allenast det ej tages förstarkt, som det har annor krafft än Rd Britt. war ej för sparsam i dosi och tiden att continuera med ett medicament, som så aldeles ingen fara äger; och kom hog [ 63 ]att medicastri giöra offta största curer med sufficienti dosi och diuturno usu.

Lef och må så wäl som jag unnar Eder.

Min kiäre Gynnares
Upsala d. 19 sept. ödmiuke tienare
1746 Carl Linnæus.

Utanskrift:

Presidenten af Kongl.
    Wettenskaps Academien
Edel ock HögErfarne
    Hr Doct. Abr. Bæck

frijbr.
Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Bäcks tal vid nedläggande af presidiet i Vetenskaps-akademien den 11 November 1746 handlade Om nyttan, som tillflyter Läkarekonsten af et väl inrättadt Lazarett eller Sjukhus i Stockholm.
  2. Jonas Kjernander; se bref. 21 not 2. Han var 1749—53 provincial-medicus i Västergötland.