Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/653

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  652
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

653
654  →
Utgiven 1910


[ 66 ]

653.
Min Hr President.

Tack åter för brefwet.

jag fick i dag bref af secr. Elwius, som lät mig wetta rätta sammanhanget af resorne till ostindien,

at man får ej hwart åhr, utan då skickelige ämnen äro, utskicka.

Det har ej hast med Walbom; hälst han nu fåt ett annat hwilkor, at han knapt går på resan.

hwad Ternström[1] angår, som redan är i china, så må man wetta att om 2:ne fara en wäg på olika tider, finna bägge differente saker.

jag beklagar at academien skall så snart mista Edert anförande; war så god och laga för uht at något giörs till Hr Kalms americaniska resa, som är så angelägen för academien och riket.

jag beklagar at Hns Excellence aldrig kan hålla uti med ett någon tid, utan stadigt byter om och blifwer prof. Doch Gud nåde den som är i nöden.

jag har sedt specificationen på secr. utsk., och i andanom frögdat mig.

Hälsa Hr Hofpræd. Bælter, och säg att det han befalt skall ske och som han befalt, och at jag längtar att få godset.

[ 67 ]jag har ingen Peloria[2] inlagt mehr än en, fast hon funnits i åhr både i Roslagen wid löfstad och i Tyskland.

må wäl. Hr Præsidis
Upsala 1746 3 oct. lydige Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Höglärde
Hr Doctor Bæck
                        President vid Kong. W. societ.

                                                                  Stockholm.

Sigill III. rödt lack.


  1. Christopher Ternström, se bref. 198 not. 1.
  2. Dissertatio botanica de Peloria utgafs 1744. Däri beskrifves den förr okända form af Linaria vulgaris med regelbundna blommor, som af en student Ziöberg 1742 anträffats på en liten ö i Roslagen och som Linné ansåg vara något så märkvärdigt, att »alla kunniga botaniker med full rätt skola i densamma skåda ett naturens häpnadsväckande alster»