Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/699

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  698
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

699
700  →
Utgiven 1910


[ 127 ]

699.


Min Kiäre Broder.

jag önskar af hiertat M. K. Broder någon ro, men ingen siukdom.

Elatine är Antirrhinum Hort. Ups. N:o 6, men Gud beware oss från Cymbalaria,[1] af hwilken det veritabla Pouder de succession giöres; det må Engelsmännerne behålla för sig sielf.

Skulle Cocos komma apropos mig i händerne, så woro det som steckta Paradisfoglar flögo i halsen på mig då jag gapade.

Tänk alla de konster oachtadt, som Profess. Benzelstierna[2] brukat at få min fader Hr Baron Hårleman och min moder fru Grewinnan Liven ifrån sin son,[3] at logera hos sig, kunne [han] ej uträtta mot ödet. jag fick ändoch den hugnad at de logerade hos mig; si så rår Gud.

Lat oss tanka på Trägården[4] till nästa wår, ty han kan doch ej i höst, mindre i winter anläggas; så mognar inrättningen, och går bättre.

Min nya ört Verbena—Veronica[5] fägnar mig dageligen af sit åskodande; aldrig hafwa Botanici sedt så tydeligt exempel af nya arter per partus hybridos.

Lef säll. jag är Archiaters Bæck

Lifegen trähl
Upsala 1750 d. 7 sept. C. Linnæus.

om något pacquete skulle komma från holland, addresserat till apothequet svanen, och till mig ärnat, så war gunstig och laga at jag det får.

[ 128 ]Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren
Hr Doctor Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Antirrhinum Elatine L. och A. Cymballaria L.
  2. Lars Benzelstjerna, född 1719, teologie professor, sedan biskop i Wästerås och ordensbiskop, död 1800.
  3. ​ Jfr bref. 271 not. 4. — Hårleman blef 1748 gift med hoffröken, grefvinnan Henrica Juliana von Liewen, född 1710, död 1753.
  4. ​ Härmed afses anläggningen af en trädgård vid det nyinrättade Serafimerlasarettet för odling af medicinalväxter: beslut härom fattades 1753 af Collegium medicum.
  5. ​ Härmed menas den Veronica-form, hvilken han i disputationen Plantæ hybridæ beskref under namnet V. hybrida och hvilken han ansåg vara uppkommen genom befruktning mellan V. longifolia β. maritima och Verbena officinalis.