Hoppa till innehållet

Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf
av Carl von Linné Arvid Ahnfelt


[ 5 ]A. AHNFELT. CARL von LINNÉS LEFNADSMINNEN.

CARL von LINNÉS LEFNADSMINNEN tecknade af honom sjelf med tillägg efter tryckta och otryckta källor af ARVID AHHNFELT. STOCKHOLM OSCAR L. LAMMS FÖRLAG. Pris: 2 Kr. 50 öre.

Obs. omslagets sista sida!
[ 6 ]

Intressanta Nyheter nyligen utkomna på Oscar L. Larssons förlag.
Interiörer ur det literära Stockholmslifvet
under förra hälften af vårt århundrade.
Samlade och belysta af
ARVID AHNFELT.
I.
2 kr. 50 öre.

Obs.! ― ― A. har lemnat några högst intressanta bidrag, som står oss så nära, men som likväl för flertalet är långt mera obekant, än man kunnat tro. ― ― (N. A.)

― ― Med den lätta stil, som alltid utmärker― A:s penna, tecknar han dessa bilder. ― ― Boken rekommenderas synnerligen. (T. f. V. st. o. l.)

― ― Det är med verkligt nöje vi läst detta häfte ― ― den lätthet, med hvilekn förf. behandlar sitt ämne, bidrager i sin mån att göra detsamma intressant. (C. T.)
Bilder från Höga Norden
af
KARL WEYPRECHT.
Öfversättning af Anton Stuxberg.

Obs.! Dessa bilder, tecknade efter naturen, röja på samma gång en skarp iakttagelseförmåga, ett för det sköna och upphöjda i naturens företeelser synnerligen mottagligt sinne och en framstående stilistisk talang ― ― det är derför med verkligt nöje vi anmäla det värdefulla arbetet. (H. F.)
Jordens historia
af
E. A. ROSSMÄSSLER.
Öfversättning från 3:dje originalupplagan af Docenten N. O. Holst.

Pris för arbetet fullständigt i 2:ne delar, med 130 illustrationer, 6 kr. 25 öre.

― ― »En fänglsande framställning smt talrika exempel göra boken ej blott lärorik, utan äfven underhållande.» (Skåne.)

― ― »Arbetet har i smickrande ordalag blifvit bedömt af högt ansedda tyska tidskrifter. Vi ha med tillfredsställelse genomgått detsamma.» (Dagbl.)

― ― »Framställningen, ett mönster af klarhet, är gjord på ett vackert, stundom verkligt poetiskt språk. Utstyrseln är vacker. Arbetet är förtjent af en stor läsekrets.» (Julbl.) [ titel ]

Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf, med tillägg efter tryckta och otryckta källor af Arvid Ahnfelt. Stockholm, Oscar L. Lamms förlag.

[ tryckning ]

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1877.