Den röda nejlikan/Förlagsreklam

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kap. XXXI
Den röda nejlikan
av Emma Orczy
Översättare: Karin Jensen

Förlagsreklam


[ 249 ]

C. W. K. Gleerups ungdomsböcker.

N:o 1. Apan som ingen kunde döda. Två berättelser av Henry Drummond. Rikt illustrerad. Inb. 1 kr.

»— — — Vi tro att även Sverges yngsta ätt skall ha genomroligt åt de äventyr och de puts, som den högst märkvärdiga apan spelar höga och låga. Trevliga illustrationer förekomma i mängd. Det är en riktigt rolig bok — även för gammalt, surmulet folk. Låt ett av Edra barn läsa den högt och sök så hålla Er för skratt! — — » (Svensk Läraretidning.)

N:o 2. Unge Husbonden på Hyson Hall av Frank R. Stockton. Översättning från engelskan av M. R—g. Med flera illustrationer. Inb. 2 kr.

»Denna bok har alla förutsättningar för att bli särdeles omtyckt av 12—15 åringar, men kan också såsom underhållning läsas med nöje av äldre folk.» (—pt— i Sydsv. Dagbl. Snällposten.)

»Översättningen är ledig, utstyrseln god och priset billigt. — — Och att gossar och flickor skola med förtjusning »sluka den», därtill är innehållet tillräckligt lockande. Kort sagt: den är en av våra roligaste julböcker.» (l—l— i Lunds Dagblad.)

N:o 3. Bland Tennessees klippdalar av Charles Egbert Craddock (Mary N. Murfree). Översättning från engelskan av M. R—g. Med flera illustrationer. Inb. 1 kr. 25 öre.

»— — Den är frisk och underhållande skriven och kan med allt skäl rekommenderas både åt gossar och flickor. — —» (Sydsv. Dagbl. Snällposten.)

N:o 4. '»Buffalo Bill.»' den siste store gränskrigaren överste W. F. Cody’s (Buffalo Bill) levnadsöden berättade av hans syster Helen Cody Westmore. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss, med förord av professor Seved Ribbing. Med 18 helsides-illustrationer. Inb. 2 kr. 75 öre.

— — Buffalo Bill har alla förutsättningar att bli pojkhjälte, vilket ej hindrar, att även äldre med intresse kunna taga del av hans historia. Härtill må läggas att Buffalo Bill föreligger i en mycket god översättning och att illustrationerna äro vida överlägsna vad som i allmänhet bestås indianböcker.» (Dagens Nyheter.)

»— — Vi rekommendera på det livligaste åt gammal och ung denna högst märkliga levnadshistoria, som kan sägas utgöra ett helt kapitel i Förenta staternas utvecklingshistoria, kapitlet om de senaste vilda gränsstriderna.» (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.)

N:o 5. Genom den försvunna sydpolen. Av Gustav Dillberg. Översättning från engelskan av Disa Törnqvist. Inb. 2 kr. 25 öre.

»— — Författarens fantasi har i denna berättelse skapat de underbaraste äventyr som följa slag i slag och äro ledigt framställda.» (Lunds Dagblad.)

N:o 6. Guldtjuvarna, en historia från Australien av Edvard Dyson. Översättning av M. R—g. Med 8 helsides-illustrationer. Inb. 2 kr. 25 öre.

»Det finns inte en pojke mellan 10 och låt oss säga 17 år, som inte skall bli förtjust i denna bok, och jag misstänker att även åtskilliga äldre pojkar skola finna den vara rolig. — —» (Sydsv. Dagbladet Snällposten.)

N:o 7. Miles Vennings underbara äventyr i Afrika. Av Ernst Glanville. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Med 4 illustrationer. Inb. 2 kr. 50 öre.

Miles Venning kan på grund av sin rikedom på farliga och spännande äventyr gott upptaga tävlan med de bästa riktiga rödskinnsböcker och, som boken icke endast är mycket spännande utan även synnerligt väl rustad såväl i språkligt som moraliskt avseende, kunna vi lugnt rekommendera den som rolighetsbok åt gossar om 12—15 år.» (Aftonbladet.)

N:o 8. Den andre pojken. Av Evelyn Sharp. Översättning av M. R—g. Med illustrationer. Inb. 1 kr. 25 öre.

[ 250 ]»Säkert skola alla, både gossar och flickor i åldern 12—15 år, finna denna bok »väldigt rolig.» (Lunds Dagblad.)

N:o 9. Ur Shakespears skådespel. Berättelser för ungdom av Mary Macleod. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Med 94 illustrationer. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Detta vackra arbete bör icke tillåtas att drunkna i julboksflödet, det förtjä­nar i sanning att långt framåt få flyta ovanpå.» (Värmlands Dagblad.)

N:o 10. Den yngsta flickan i skolan. Av Evelyn Sharp. Översätt­ning av M. R—g. Med 5 illustrationer. Inb. 2 kr.

»Det är en rad verkligen goda bilder från en engelsk flickskola, och hjältin­nans bröder, några rätt okynniga pojkar, sätta emellanåt riktigt liv i spelet. När man slutat boken, har man rent av fått den lilla »pojkflickan» kär.» (Svensk Läraretidning.)

N:o 11. Darrel från Sagoöarna. Av Irving Bacheller. Översättning från engelskan av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 2 kr.

»En i allo märklig bok, som har alla förutsättningar att fängsla den mognare ungdomen. Det är länge sedan vi läste en så originell ungdomsbok.» (Svensk Läraretidning.)

N:o 12. Kobo. Berättelse från rysk-japanska kriget. Av Herbert Strang. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre

»Bland årets ungdomsböcker torde, utan överdrift sagt, denna färgrika skild­ring taga priset. Boken är dessutom så intressant genom de i berättelsen tätt in­flätade trådar av japansk kulturhistoria, att den med odelat nöje kan läsas även av äldre och då härtill lägges, att översättningen förefaller vara utförd med verklig talang torde tillräckligt vara antytt för att framhålla värdet hos denna icke vanliga äventyrsskildring.» (Stockholms Dagblad.)

N:o 13. Kapten Horns äventyr. Av Frank R. Stockton. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Berättelsen, som är skriven med författarens vanliga talang och humor, läses med spänt intresse, och även läsare av mer mogen ålder än den för även­tyrsböckernas publik vanliga hava svårt att lägga boken ifrån sig, förrän de sett kaptenen och hans skatt i säkerhet.» (Aftonbladet.)

N:o 14. Mästarens fiol av Myrtle Reed. Översättning av Henning Wendell. Inb 2 k 75 öre.

»Det är sällan man inom ungdomslitteraturen möter något så genomgående sakligt, som denna alltigenom intagande och fina skildring. Boken hör till dem, som ha en viktig mission att fylla, nämligen att hos den läsande ungdomen verka till smakens och hjärtats förädling.» (Nya Dagligt Allehanda.)

N:o 15. Vem var den skyldige eller arvingen från Kanada. Av Robert Leighton. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 2 kr. 50 öre.

»För något försigkomna ungdomar, som icke hava för klena nerver, bör denna berättelse vara synnerligen intressant.» (Göteborg Handels- och Sjöfartstidning.)

N:o 16. Jack Brown från Mukden. En skildring från rysk-japanska kriget. Av Herbert Strang. (Utgivare av »Kobo»). Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Författaren till detta arbete var förliden jul representerad på vår bokmarknad med »Kobo», likaledes med ämne från rysk-japanska kriget. »Jack Brown från Muk­den» är en ännu intressantare pojkbok. Den är fylld av spännande äventyr och märk­värdiga situationer samt skall nog få sin mycket stora publik.» (Tidning för Sverges läroverk.)

N:o 17. Den röda nejlikan. En skildring från franska revolutionen. Av Baronessan Orczy. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Med 8 helsides-illustrationer. Inb. 2 kr. 50 öre.


[ 251 ]

C. W. K. Gleerups i Lund förlag:

Mickel Räv. Den gamla folkdikten ånyo satt i svenska rim av Farbror Hilding, med teckningar av Kaulbach. 2 kr. (kostat förut 3 kr. 75 öre.)

»I en riktigt vacker bok med en mängd dråpliga illustrationer försedda med ännu dråpligare deviser, på hederlig svensk knittelvers föreligger nu sagan oss i bearbetning av »farbror Hilding». Hela boken frestar till citat. Var och en bör köpa den, både gammal och ung, den är för alla lika rolig och hälsosam.» (Karlstads Tidningen.)

»Den läsande allmänheten är att lyckönska till Mickel Räv i dess nya gestalt, ty det är säkert den roligaste bok, som utkommit på mången god dag, och den kan läsas högt med oblandat nöje. Probatum est.» (Morgon-Posten, Göteborg.)

Erik Sjöblad den svenske Robinson, av N. Juel-Hansen. Svensk autoriserad upplaga utgiven av D:r Nils Larsson. Med många illu­strationer. Pris inb. 1 kr. 50 öre.

På stepperna. Fortsättning av »Erik Sjöblad, den svenske Robinson» av N. Juel-Hansen. Svensk autoriserad upplaga utgiven av D:r Nils Larsson. Med illustrationer. Pris inb. 1 kr. 50 öre.

»Denne författares förmåga att skriva för ungdomen är nogsamt känd. Den ungdom, som med intresse läst Erik Sjöblad, skall säkerligen även finna sig road af denna fortsättning med dess äventyr och spännande situationer.» — »En god och ärorik ungdomsbok. —»

Bröderna Grimms Folksagor. Övers, av Disa Törnqvist. Med färgtrycksbilder efter akvareller av Tekla Brauer. Första samlingen med 23 sagor, andra samlingen med 25 sagor, inbundna i klotband med färgtrycksbild å pärmen á 1 kr. Båda samlingarna finnas även av­delade i 7 häften à 25 öre.

Sagan om Grette den starke. Tolkad från fornisländskan av A. U. Bååth. Pris 3 kr. 75 öre.

» — — Sagan om Grette giver oss en utförlig och levande bild av de fredlöses liv och den nordiska vikingatiden. Grett var den ryktbaraste av alla på Island som fredlöse förklarade, längre an någon annan; i hela femton år trotsade han sina fienders förföljelse, ofta segerrikt försvarande sig mot hela hopar av angripare. — — Den livliga framställningen kryddas av en mängd humoristiska drag, hånfulla och iro­niska utfall, en ledig dialog och ett lyckligt användande av ordspråk! — —» (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.)

Kung Valdemar och bisp Absalon i fejd mot venderna. Efter Saxos Historia Danica av A. U. Bååth. Pris 2 kr.

»Historiskt intresserade borde icke underlåta att taga kännedom om detta arbete och såsom ungdomsläsning torde det vara särdeles värderikt» (—pt— i Sydsv. Dagbl. Snällposten.)

»Den präktiga boken är en av de lämpligaste gåvor, som till julen kunna uppletas åt särskilt de unga, vilka den otvivelaktigt skall tilltala genom den anda av äkta fosterlandskärlek samt den manlighet och den hurtighet, som känneteckna den.» (O. M. i Vårt Land».)

50 Småhistorier utg. av Anna Holge. Med 50 illustrationer av Jenny Nyström och förord av professor O. Cederschiöld. Inb. 75 öre.

» — — Berättelserna äro fängslade, lånade från flera håll, och Jenny Nyström har försett dem med vackra illustrationer.» (Svensk Läraretidning.)

[ 252 ]

På C. W. K. GLEERUPS i Lund förlag:

LÄSEBOK I NATURLÄRA

av D:r N. J. BERLIN.

10 uppl. utg. 1907.

Pris: Första delen (avd. I—III) inb. 1,75 kr.
  Andra     —   (avd. IV—VIII) inb. 1,75 kr.
  Båda delarna i ett band, 3,00 kr.

De äldre ibland oss glömma ej lätt den glädje och det intresse de erforo vid läsandet av Berlins naturlära.

I denna bok hava hundratusentals barn av alla samhällsklasser fun­nit svar på många av de frågor, som bekantskapen med den yttre världen redan uppväckt i det unga sinnet, funnit många nya väckelser till iaktta­gelser och eftertanke, många nya vittnesbörd om Hans vishet och godhet, som skapat och styrer världen.

Det har därför också varit vanligt, att denna bok kommit att av ungdomen betraktas som en kär vän, och att den icke blivit alldeles lagd åsido, när skolgången var slutad, utan ofta ånyo framtagits under den mognare åldern, då talrika i livet mötande företeelser lockat till erinring och nytt begrundande av bokens lärdomar.

På uppmaning av vänner till den med allt skäl värderade läseboken utgives den härmed ånyo i en reviderad, tidsenlig upplaga (den 10:de), och hava följande fackmän därvid välvilligt medverkat, för avdelning

I. Om människan: Professor H. T. S. Wallengren.
II. Om djuren: Professor A. W. Quennerstedt, docent S. F. Bengtsson och agronom J. G. J:son Leufvén.
III. Om växterna: Docent B Lidforss, professor Hjalmar Nilsson, lektorn, jägmästare S. V. Söderqvist och trädgårdsmästare O. Lindqvist.
IV och V. Om jorden och landet: Professor S. L. Törnqvist.
VI och V. Om vattnet och luften: Assistent J. E. Björnsson.
VIII. Om himlakropparna: Observator F. A. Engström.

Ur pressen:

»Framställningen är väl reviderad men lika populär som i förra upplagorna. Endast sakliga rättelser och tillägg hava vidtagits. I yttre avseende ter den sig fullt modern. Somliga av de förra bilderna åter­finnas, men en mängd nya har upptagits. Textrevisionen har verkställts av ett stort antal vetenskapsmän. Det lider intet tvivel, att den nya upp­lagan skall röna stor efterfrågan och bliva till mycket gagn. Näppeligen ha vi heller någon bok, som för närvarande kan upptaga täv­lan med Berlins läsebok.»
(Folkskolans vän.)

»Av de många generationer, som ur detta arbete hämtat så gott som hela den naturvetenskapliga allmänbildning, läroverken för några decennier tillbaka erbjödo, skall helt visst den nya upplagan hälsas med glädje.»
(Skånes Nyheter.)