Dorillas Qväde

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Skönhetens bräcklighet
Dorillas Qväde
av Hedvig Charlotta Nordenflycht
Vår-ro  →
Ur Svenska parnassen, band II s. 29–31 av Ernst Meyer från 1889.


[ 29 ]

Dorillas Qväde.

Frihet, min fröjd, du min gudinna,
Unna mig i din skugga bo!
Ungdom och oskuld hos dig finna
 Lugn och ro:
Kärlekens nöjen snart försvinna,
 Bäst de gro.

Fjerran jag sett hans falska snara,
Fjerran den eld, som allt förtär;
Men aldrig än förnöjd den vara,
 Som är kär:
Skydda mig, frihet, att förfara
 Hvad det är!

Tirsis för mig det band berömmer,
Prisar den vällust kärlek ger;
Af honom sjelf tvärtom jag dömer,
 När jag ser
Sinnenas oro, som han glömmer
 Qväfva ner.

Kärlek han säger helt betagen
Öfvar vårt vett fullkomligt väl;
Deri jag ser mig ock bedragen,
 Ty hans själ
Yrar och drömmer hela dagen
 Fjolligt gräl.

[ 30 ]

När han min hy med liljan parar
Och talar om min fägrings prakt,
Har han ej, när den stunden varar,
 Hörselns makt;
Men kallar hvad jag höfligt svarar
 Blott förakt.

Och fast han sett mig ofta gråta
Lammen, som kommit ur min vård,
Fast jag begrof med ögon våta
 Lilla Mård,
Kallar han mig — hur tycks det låta? —
 Grym och hård.

Derför jag tror, att denna branden
Qväfver båd’ minne, mod och vett:
Herden, som sjöng vid klara stranden
 Allt i ett,
Tiger nu, se’n i kärleksbanden
 Han sig gett.
 
Kärlek kan sig ock snart förbyta,
Flyger så lätt som svalor små;
Liksom säfven på vattnet flyta,
 I vår å;
Minsta år-tag dem sönderbryta
 Och nedslå.

Sist när jag satt vid aspen gröna
Och knöt de mjuka blomsterblad,
Hörde jag en som för sin sköna
 Ljufligt qvad,
Och henne att dess kärlek löna
 Häftigt bad.

Ack, tänkte jag, hvad älskogs våda
Har nu tändt alla herdar an,
Tirsis vill mig detsamma båda,
 Bäst han kan.
Och när jag gick att denne skåda,
 Var det han.

[ 31 ]

Han som af högsta låga tänder,
För mina fötter nyligt låg;
Honom jag nu af andra händer
 Fängslad såg:
Kärleken så hvar timma vänder
 Deras håg.

Långt mera lust i skogen vanka,
Der mina får i skuggan gå;
Se, hur sin mjölk af modren samka
 Lammen små:
Af sådan kärlek mina tankar
 Nöje få.
 
När som mitt spel om aftonstunder
Härmar de ömma foglars bröst
Och väcker upp från närmsta lunder
 Ekos röst:
Finner jag i menlösa under
 Ro och tröst.

Derför — fly, Kärlek, med din båga!
Jag har dig för min ovän nämnt.
Gack med din flärd, din lust och plåga,
 Lösa skämt.
Mig har din blick, din första låga
 Redan skrämt.