En stjärna gick på himlen fram

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En stjärna gick på himlen fram
av Laurentius Jonae Gestritius
Enligt uppgift i 1937 års psalmbok (nr 67) är texten efter en latinsk-tysk förebild diktad av Laurentius Jonae Gestritius. Tryckt 1619 och därpå bearbetad av Jesper Swedberg för 1695 års psalmbok och för 1819 års psalmbok bearbetad av Johan Olof Wallin. År 1891 publicerad i Hemlandssånger med referens till "ur Finska psalmboken" och med titelraden En stjärna lyste undersam. På Wikipedia finns en artikel om En stjärna gick på himlen fram..


I 1695 års Psalmbok (nr 146) lyder texten:


[ 24 ]
146.
Se tonen Num. 145.

1. Ett barn är födt af jungfru reen/ af jungfru reen
J Bethlehem then staden kleen. Halle: Halleluja.

2. Hans Namn thet är Jmmanuel/ Jmmanuel:
Som Skriften oss förkunnar wäl. Halle: Halleluja.

3. The änglar sungo medh stoor frögd/ medh stoor frögd/
Lof sade Gudh i Himmels högd. Halle: Halleluja.

4. Til hedar the ock sade så/ sade så:
At Frälsaren war födder tå. Halle: Halleluja.

5. Oss syndarom til mycken tröst/ mycken tröst/
Han werlden hafwer återlöst. Halle: Halleluja.

6. Then Wisom vthaf Österland/ af Österland
Een stierna lyste vndersam. Halle: Halleluja.

7. Tå märckte the at Konungen/ at Konungen
War kommen nidh af Himmelen. Halle: Halleluja.

8. The kommo ock til Bethlehem/ til Betghelhem/
Och skänckte honom offer reen. Halle: Halleluja.

9. Guld/ rökwerck/ mirrham boro the/ boro the:
Och gladdes at fåå Christum see. Halle: Halleluja.

10. Oss Christnom bör på samma wijs/ på samma wijs
At offra Christo ewigt prijs. Halle: Halleluja.

11. Lof ske Gudh Fader och hans Son/ och hans Son/
Samt Helga And i högsta thron. Halle: Halleluja.

12. För nåde och barmhertighet/ barmhertighet/
Nu och i alla ewighet. Halle: Halleluja.


I ? lyder texten:


1. En stjärna gick på himlen fram,
    Halleluja!
    För Österns vise, undersam.
    Halleluja! Halleluja!

2. Då märkte de, att konungen,
    Halleluja!
    Var kommen ned av himmelen.
    Halleluja! Halleluja!

3. Ty kommo de till Betlehem,
    Halleluja!
    Dit gudaskenet lyste dem.
    Halleluja! Halleluja!

4. Guld, rökverk, myrra buro de,
    Halleluja!
    Och gladdes att få Kristus se.
    Halleluja! Halleluja!

5. Oss kristna bör på samma vis,
    Halleluja!
    Åt Herren offra evigt pris.
    Halleluja! Halleluja!

6. Lov ske Gud Fader och hans Son
    Halleluja!
    Samt Helge And på högsta tron!
    Halleluja! Halleluja!

7. Pris vare Guds barmhärtighet,
    Halleluja!
    Nu och uti all evighet!
    Halleluja! Halleluja!