Författare:Charles Dickens

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Charles Dickens

Charles Dickens, född 7 februari 1812 i Portsmouth, Hampshire, död 9 juni 1870.

På Wikipedia finns en artikel om Charles Dickens.

Verk[redigera]

 • Bleak House, 1853
  • "Bleak House", 1877, översättare okänd
  • "Bleak House", 1926, översättning Edvin Möller
  • "Bleak House", 1942, översättning Lily Ålund
 • David Copperfield, 1850
  • "David Copperfield den yngres lefnadshistoria och erfarenhet af lifvet", 1872, översättning Carl Johan Backman
  • "David Copperfield: Hans äfventyr, erfarenheter och iaktagelser", 1901, översättning Hugo Gumaelius
  • "David Copperfield", 1908, översättning av Hanny Flygare
  • "David Copperfield den yngres levnadshistoria och erfarenhet av livet, 1923, moderniserad utgåva, översättare Carl Johan Backman
  • "David Copperfield", 1924, översättning Erik Björkbro
  • "David Copperfield", 1941, översättning Hilda Holmberg
  • "David Copperfield", 1957, översättning Nils Holmberg
  • "David Copperfield", 1962, översättning Lily Åkerlund
  • "David Copperfield", 1965, översättning Maj Frisch
  • "David Copperfield", 1969, översättning Lars Hermansson
  • "David Copperfield", 1970, översättning Stig Kassman
 • The Old Curiosity Shop, 1841
  • "Den gamla antikvitetshandeln", 1913, översättning Carl Johan Backman
  • "Lilla Nelly", 1913, översättning Hugo Gyllander
  • "Den gamla antikvitetshandeln", 1925, oavkortad översättning Erik Björkbro
 • A Christmas Carol, 1843
 • Little Dorrit, 1857
  • "Lilla Dorrit", 1856, översättning Carl Johan Backman
  • "Lilla Dorrit", 1924, översättning Edvin Möller
  • "Lilla Dorrit", 1942, översättning Inga Broomé
 • Great Expectations, 1861
  • "Lysande utsigter : Pip Pirrips märkvärdiga lefnadsöden", 1861
  • "Lysande utsigter", 1885, översättning M. B-é
  • "Lysande förhoppningar", 1914, översättning Thorgny Wallbeck-Hallgren
  • "Lysande utsikter eller Pip Pirrips märkvärdiga levnadsöden", 1922, översättning Tom Wilson
  • "Lysande förhoppningar", 1925, översättning Erik Björkbro
 • Nicholas Nickleby, 1839
  • "Nicholas Nickleby's lefnad och äfventyr", 1842
  • "Nicholas Nicklebys lif och äfventyr: roman i två delar", 1873, översättning Carl Johan Backman
  • "Nicholas Nickleby", 1958, översättning Margareta Ångström
 • Oliver Twist, 1838
  • "Oliver Twist eller ett fattighusbarns ungdomshändelser", 1844, översättning Edvard Bergström
  • "Oliver Twist", 1898, översättning Ernst Lundquist
  • "Oliver Twists lefnadsöden", 1908, översättning J. Granlund
  • "Oliver Twist", 1913, något förkortad version, översättning Carl Johan Backman
  • "Oliver Twist", 1924, oavkortad version, översättning Erik Björkbro
  • "Oliver Twist", 1926, översättning Ernst Lundquist
  • "Oliver Twist", 1929, översättning Einar Ekstrand
  • "Oliver Twist", 1951, översättning Margareta Ångström
  • "Oliver Twist", 1961, översättning Inga Broomé
 • The Pickwick Papers, 1837
  • "Pickwick-klubbens efterlemnade papper, innehållande en trogen skildring af de korresponderande ledamöternas ströftåg, faror, resor och äfventyr", 1876, översättning Carl Johan Backman
  • "Pickwick-klubbens efterlämnade papper", 1913, förkortad och moderniserad utgåva, översättning Carl Johan Backman
  • "Pickwick-klubbens efterlämnade papper", 1950, översättning Nils Holmberg och Alf Henriksson
  • "Pickwick-klubben", 1961, översättning Lars Gustav Hellström
 • Cricket on the Hearth, 1845
  • "Syrsan vid spiseln", 1847
  • "Syrsan vid spiseln: En saga om hemmet", 1884
  • "En julberättelse och Syrsan vid spiseln", 1907, översättning Hugo Gyllander
 • A Tale of Two Cities, 1859
  • "En berättelse om två städer", 1890.
  • "Två städer", 1900, översättning Ernst Lundquist
 • Our Mutual Friend, 1865
  • "Vår gemensamme vän", 1864, översättning Gustaf Thomée
  • "Vår gemensamme vän", 1926, översättning Erik Björkbro