Handbok för Fiskare

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Handbok för Fiskare
av Johann Benjamin Meissner

Handbok för Fiskare
I.  →


[ titel ]

Handbok


för


Fiskare.
Jemte

Recepter på bepröfwade Agnämnen, tjenlig Föda för Sumpfisk; och andra mindre kända Fiskarekonster.


Af

J. B. Meissner,

Mästare i Fiskarekonsten wid Frankfurt am Oder.Öfwersättning från Tyskan.


STOCKHOLM
Tryckt hos C. F. Marquard 1801.

[ förord ][Början på förordet saknas i faksimilen ...]
wit alla floder, utan blott dem som jag sjelf sett.[1]

Skrifwet uti min Fiskarekoja wid Frankfurt am Oder.

M.[ innehåll ]

Innehåll.

Första Afdelningen.

Om Fiskfångst.

I.

Redskap som höra til Fiskfångsten.

A. Håfwar, Nät, Garn.
B. Mjärdar.
C. Krokar.
II.

Tiden för Fiskfångsten.

III.
A. Winterfiske med Krokar och Nät.
B. En art Fiskjagt.
C. At på et lustigt sätt och i stor mängd fånga Ål.

[ innehåll ]
IV.

Särskilda anmärkningar wid Fiskfångsten.

A. En Fiskares egenskap och syssla.
B. Om nyttan af Fiske.
C. När Fisket kan wara tillåtet eller ej.
D. Skillnaden mellan Fiskwatten och deras indelning.
V.

Om Fiskarnes lekning.

VI.

Göremål efter Fisket.

VII.

Åtskilliga Fiskarekonster, och sätten at tilreda åtskilliga tjenliga ämnen til lockmat och fodring för Fisken.

VIII.

Sillfångst.

IX.

Om de ämnen hos Fiskarne som kunna anwändas til Läkemedel.
[ innehåll ]

Andra Afdelningen.

Om Kräftfångst.

I.

Redskap som höra til Kräftfångst.

II.

Bästa tiden til Kräftfångst.

III.

Om åtskilliga slag af Kräftor, och deras natur och egenskaper.

IV.

Åtskilliga konster med Kräftor, och sättet at fodra dem.

V.

Ämnen af Kräftan, tjenliga til Läkemedel.

VI.

Hwarföre Kräftorna tiltaga i Fullmåne och åter aftaga i Nymåne.


I Urskriften har Auctor här, efter Andra Afdelningen, gjort et tillägg eller [ innehåll ]bihang, innehållande den i företalet nämnde Fiskare-Geografi, eller Alfabetisk Förtekning på de förnämsta och fiskrikaste Floder i Tyskland. Denna Geografi är i Öfwersättningen, å förut anförda skäl, utelemnad.

Öfwersättaren.

  1. Denna Geografi, såsom den endast innehåller beskrifning om smärre floder i Tyskland, har i öfwersättningen, såsom onödig och utan interesse, blifwit utelemnad.