Hur kan och skall jag dig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hur kan och skall jag dig
av Salomon Liscovius
Översättare: Johannes Petraeus
På andra ställen anges som författare Johann Heermann 1632. Översatt till svenska 1693. Publicerad i 1695 års psalmbok, som nr 20. I 1819 års psalmbok som nr 160, och i 1937 års psalmbok som nr. 200. På Wikipedia finns en artikel om Hur kan och skall jag dig.


I 1695 års Psalmbok (nr 20) lyder texten:


[ 33 ]

1. HUr’ kan och skal jagh tigh/ HErr JEsu/ nogsamt prisa?
Tu plägar migh medh tigh vthi Nattwarden spisa;
Tu friskar hiertat mitt medh tin vthgutna blodh;
Tu lindrar siälens ångst/ tu gläder sinn’ och modh.

2. Tu haar min’ synders last och börda från migh drifwit/
Tu haar gudfruchtighet och kärlek igen gifwit/
Tu haar min swaga troo medh tine nådh vptändt;
Tu haar min matta siäl en ymnig tröst tilsändt.

3. O tu min ädla skatt/ och lifzens springekälla!
Som migh til egendom haar welat tigh tilställa.
Ach blif och war hos migh/ så är jagh salig wist/
Så är min dödh mitt lijf. Hielp migh O JEsu Christ.