Jag vill i denna stund

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jag vill i denna stund
av Johannes Olearius
Översättare: Petrus Brask
Översatt till svenska 1679 och publicerad i 1695 års psalmbok, som nr 18. I 1819 års psalmbok som nr 156, och i 1937 års psalmbok som nr. 192. På Wikipedia finns en artikel om Jag vill i denna stund.


I 1695 års Psalmbok (nr 18) lyder texten:


[ 31 ]

1. JAgh wil i alla stund/
Min Gudh af hiertans grund/
Tin stora nåde prisa/
Then tu migh månd bewisa:
Tigh wil jagh migh nu gifwa
I döden och i lifwe.

2. O JEsu HErre godh/
Tin kropp och sanna blodh
Min hiertans frögd mån wara/
Samt tröst vthi all fahra/
Som migh kan salig giöra/
Och ewig lust tilföra.

3. Förnufft/ förstånd och wett/
Måst wika alla slätt/
Här måste sanning winna/
All werldzlig klokhet swinna:
Gudz ord står fast medh alla/
Skull’ werlden än kullfalla.

4. Här är Gudz rätta Lamb/
För oss på Korssens stamm/
Af werlden heelt förachtat/
Af kärlek til oss slachtat:
Här kan tu nåde finna;
Wil tu/ min siäl/ besinnat.

5. Tin trohet stoor och blijd
Ske/ HErre/ prijs altijd/
Som migh nu haar vprättat/
Så mildeligen mättat/ /
At dödh/ synd/ Satan mehra
Eij kunna migh förfära.