Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Rosa Alfonsina Clementina Swartz

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Gustaf Sandström
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Rosa Alfonsina Clementina Swartz
Fredrik Deland  →


[ 125 ]

Rosa Alfonsina Clementina Swartz, född Fehrnström. K. T. 1 nov. 1853-30 juni 1863. K T:ne 1 juli 1863-30 juni 1888.

Född i Uleåborg den 15 febr. 1835 (dotter af skådespelaren Robert Fehrnström och Augusta Fredrika Grönlund). Vid femton års ålder blef hon anställd vid Oscar Anderssons teatersällskap, och med detta kom hon sommaren 1853 till Humlegårdsteatern. Där drog hon genast uppmärksamheten till sig genom »sina sällsynt fina anletsdrag, den smärta, höga gestalten samt en medfödd eller åtminstone tidigt förvärfvad förmåga att med värdighet och ledigt behag röra sig på skådebanan», och hennes uppträdande på den lilla anspråkslösa Humlegårdsteatern hade till följd att hon fick engagement vid den kungliga scenen. Där gjorde hon en lyckad debut som Preciosa den 19 okt. 1853 och intog alla genom sin älskvärdhet och sitt behagfulla spel. Från den 1 nov. nämnda år tillhörde hon sedan oafbrutet den kungliga teaterinstitutionen i 35 år.

Bland den mängd olika roller fru Swartz under denna sin långa anställning vid de kungliga scenerna utförde må nämnas: Drottning Filippa i »Engelbrekt och hans dalkarlar», Aline i »En boja», Regissa i »Sven Dyrings hus», Agnes Sorel i »Jungfrun af Orleans», Drottningen i »Richard den andre», titelrollen i »Maria Leczinska,» Christina i »Folkungalek», Ulrika Eleonora i »Karl den elfte», Maria i »Väringarne», Blanche i »Gammalt och nytt», Anna i »Sten Sture den yngre», Thusnelda i »Slägtingar», Julia i »Smädeskrifvaren», Ofelia i »Hamlet», Fru Bernard i »Familjen Fourchambault», Rektorskan i »Räddad» och [ 126 ] Majorskan i Frans Hedbergs »Dagtingan», där hon gaf »en humoristisk blandning af en ståtlig världsdam och en rättfram gammaldags husregentinna». Hennes spel utmärktes alltid af den plikttrogna omsorg, hvarmed hon löste de uppgifter som tilldelades henne. Hon kunde mindre gifva uttryck åt starka lidelser, än åt milda, älskvärda karaktärer. Af konung Oscar II erhöll hon medaljen »Litteris et artibus».

Redan året efter sin anställning vid Kungl. Teatern ingick hon äktenskap med den redan då berömde skådespelaren Edvard Swartz. Giftermålet ägde rum å Gnarps bruk i norra Helsingland den 5 aug. 1854.