O Fader vår, barmhärtig, god

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O Fader vår, barmhärtig, god
av Olaus Petri
Publicerad i Swenske Songer eller wisor 1536, Göteborgspsalmboken 1650 och 1695 års psalmbok nr 188. Bearbetad av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok. Här återges texten enligt 1937 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om O Fader vår, barmhärtig, god..


O Fader vår, barmhärtig, god,
som oss till dig vill kalla,
och stänka oss med Kristi blod
som rena kan oss alla,
låt komma, Gud, till oss ditt ord,
det heliga och klara,
låt det i mörkret på vår jord
en ledare oss vara,
att vi ej vilse fara.

Men alla ropa vi till dig,
ej annat är till råde.
Ty ingen tar ditt ord till sig,
om han ej får din nåde.
O helge Fader, tänk därpå,
att djävulen vill blanda
sitt ogräs i din säd, och så
oss komma sig tillhanda.
Ty sänd till oss din Anda.

O Gud och mänska, Jesus Krist,
som synden på dig lade.
Du känner bäst vår stora brist,
ty du ock mandom hade.
O Jesu Krist, vår broder kär,
ditt löfte vi påkalla:
Hugsvalaren låt komma när,
som sanning lär oss alla,
att vi från dig ej falla.

O du Guds helge Ande, kom!
Slit sönder satans snara!
Det ord vi fått av Herranom
uti vår själ bevara,
på det envar må, heliggjord,
lovsjunga Gud med gamman,
och Jesu Kristi dyra ord
oss leda allesamman
till himlens glädje. Amen!