Samlade Sånger och Visor af Sehlstedt del 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 2
av Elias Sehlstedt


[ 3 ]

SAMLADE

SÅNGER och VISOR,

GAMMALT OCH NYTT,

af

ELIAS SEHLSTEDT.
ANDRA DELEN.

STOCKHOLM.
albert bonniers förlag.

[ 4 ]

STOCKHOLM.
hörbergska boktryckeriet, 1862.

[ 5 ]

Innehåll.
Sid
Sångmön och Författaren 1.
Till min sångmö 2.
Sommaren och Vintern på Sandhamn  3.
Den gamle lotsen 5.
Poeterna 7.
Min förtröstan 9.
Liten Båtsman 10.
Julens ankomst 13.
Norrland 16.
Barndomsvännen 18.
Hvad vill man göra? 21.
Till »Henne» 23.
Besöket i Ådalen 24.
Visa 26.
Hopp och Minne 28.
Göken 29.
Tiden 30.
Hjertat och Verlden 32.
Hemkomsten 33.
Vårt lif 35.
Vid hafvet 36.
Landtmannens sång 37.
Den mäktigaste på jorden 39.
Fyrtornet 42.
Sommarqvällen 44.
Våren 1856 45.
Sång för rörliga Tullbevakningen 48.
Vinterfärd 49.
Det rätta sättet 51.
Höstbref från Sandhamn 52.
I skogen 62.
Bilden 64.
Tuppen Apollos död 65.
Sockenskräddaren 67.
En Tullinspektörs sorgeqväde 70.
Till en Ordspråkshatare 72.
Åsnans lof 74.
Gossen och Flickan 76.
Snögloppsvers 79.
Ångbåtsresan 81.
Löjtnanter borde aldrig finnas till 85.
Nordynglingen till Sydflickan 87.
Vänskapen 89.
Sjömans-Sång 90.
Vårbäcken 92.
Kyparen 94.
Landet 96.
Skaldekonsten 98.
Läsarpresten 100.
Kapten Ruff 102.
Lika mot lika 104.
Samtal med Stormen 106.
Tröst 108.
Göken 110.
Våren 1854 111.
Den gamle Landtmannens sång 113.
Förr och Nu 115.
Vid gamla årets afresa 116.
Kärlekens inkast 118.
Sång, Vin och Kärlek 119.
Hvem är hon? 120.
Också en grafskrift 121.
Fiskare-sång 123.
Vårknäpp 126.
Skalden 127.
Visa 130.
Missräkning 132.
Grafskrift 134.
Resan 136.
Poeten 139.
[ 6 ]
Sid.
Senhösten 140.
Lifvets haf 143.
Pelles visa 145.
Vid en väns död 148.
Landsvägs-poesi 150.
Månskens-fantasi 154.
Herr Jöns eller Rådmansvalet 157.
Vår- och Sommarnöjen 160.
»Tempora mutantur et nos mutamur in illis»  162.
Hösten 1854 165.
Hemvandringen 166.
En utrikesfarare 169.
Sångens tröst 172.
En vår-morgon 173.
Den första vår-seglatsen 176.
Liten fågel 179.
Skärgårdsflickan 182.
Telegrafen 185.
Sven Petter 188.
En skål i det gröna 191.
Fågeln på Grönskär 193.
Mina minnen 194.
Slåtterölet 197.
Två gubbar på Nobis 199.
En resa till Norrland 203.
Ödmjukast 229.
Vår stad 232.
Förlagsreklam