Sida:Östgötars minne.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1076-1089
1679.


1076. Arvidus Laurentii Gladstrand [Vangelius]. Fad. bärgsman i Vånga.

Angående hans vexation å novitier se n:r 1281.

1077. Andreas Laurentii Lithander. F. i Västra Stenby 1655 2010. Prv. 82. Kommin. i Ekeby o. Rinna 83; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 95. D. 1729 16.

1078. Simon Simonis Strömdahl.

1079. Daniel Nicolai Cedermark [Novander]. Fad. befalln.-man i Mogata. Kanslist i Reduktionskolleg.

Hans bröder n:r 1026 och 1047.

1080. Sveno Petri Vallin. F. i Hycklinge 165.; fad. bonde. Prv. 89. Kommin. i Vårdnäs 89; kyrkoherde där 93. D. 1716 145.

1081. Jonas Svenonis Forling. Fad. bonde i Fornåsa. Prv. 1683. Komminister i Klockrike o. Brunneby (88). D. 1697 164.

1082. Benedictus Laurentii Ristelius. Fad. prost i Häradshammar [250]. D. antagl. som stud.

1083. Jonas Stephani Schevelius. D. som stud. i Uppsala el. Rostock.

1084. Olavus Nordstrand.

Denne är möjligen bror till n:r 1322. — Nic. antager, att ofvannämnde är densamme som n:r 1086, hvilken genom felskrifning kommit att införas två gånger.

1085. Nathanaël Johannis Laurenius. F. i Vallerstad 1658; fad. prost [487]. Prv. 86. Kommin. i Vallerstad o. Järstad 86; kyrkoherde i Tjällmo 97. D. 1703 244.

1086. Olavus Michaëlis Nordsten. F. i Norrköping 1659 10; fad. handelsman o. gästgifvare. Reg.-skrifvare vid Norra skånska kav.-reg. och bosatt i Nybo vid Herrevadskloster 93; borgmästare o. hospitalsföreståndare i Lund 1700. D. 1728 241.

Intogs i S:t Knuts gille i Lund 1701, där han sedan blef ålderman och i hvars matrikel finnes antecknadt, att han var »en dryg och myndig östgöte, i hög grad mån om sin persons och sitt ämbetes värdighet.» — Anhöll hos Konungen 1722 att »få sittia orubbat i min öfriga korta lijfstijd vid det lilla stycke brödh mig allernådigst är förlähnt, på det jag med hustru och barn nu uppå min ålderdom icke måtte komma att crevera.»

1087. Jonas Boëtius Laurentii Lindebom. F. i Västervik 1664, döpt 410; fad. borgmästare [442]. Häradshöfding i Näsgårds län o. Västra Dalarne 96; lagman i Dalarne o. bosatt å Avestafors. D. 1720 92.

1088. Laurentius Jonæ Schening. F. i Vimmerby 1659; fad. kyrkoherde [541]. Prv. 87. Komminister i Vimmerby 87. D. 1695 511.

1089. Andreas Simonis Taijard. F. i Fellingsbro, Örebro län, 1650; fad. bruksförvaltare. Prv. 81. Kyrkoh. i Ekerö, Upps. stift, 85; utn. kyrkoherde i Färentuna o. Hilleshög 87; hofprädikant; kyrkoherde i Munktorp, Västerås stift. 88; kontr.-prost 88. Riksdagsman 86, 89, 93, 97. D. 1708 188.

»Onekligen var han en kunnig, erfaren och drifvande pastor och visade i synnerhet sitt nit med en sträng disciplin och flitiga visitationer, men därjämte var han af en högmodig och häftig karaktär och kunde ofta icke styra sina affekter, hvarigenom han

ådrog sig processer och äfventyr.» M.

— 82 —