Sida:Östgötars minne.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1221-1232
1686.

1686.

1221. Johannes Erici Styrenius. F. i Linköping 1668, döpt 278; fad. prost [478]. Prv. 99. Kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 1703. D. 1733 274.

1222. Johannes Petri Bjugg. F. i Norrköping 1670 281; fad. kyrkoherde [650]. Stud. i Lund 86, i Upps. 87, åter i Lund 94; prv. 98. Reg.-pastor vid Östg. kav.-reg. 99; kyrkoherde i Västra Husby 1702, i Österslöf, Lunds stift, 14. D. 1736 43.

Som krigspräst följde han sitt regemente till Polen 1702. — Domkapitlet i Lund begärde 1720 upplysning, emedan det försports, »hurusåsom B. skall vara kommen i suspicion för ett qvinfolk, Märta Hartman benämndt, som sig någon tid i prestgården uppehållit, men sedermera ett oäkta barn aflat.» Detta hade nog sina skäl, ty församlingen klagade, att prästens hus var »ett tillhåll och skyhl för felaktiga och brottsliga qvinspersoner.» Cav.

1223. Petrus Omberg [Ammemontanus, Amontan]. F. i Mogata 1660 3; fad. komminister i Västra Husby [221]. Advokat i Sthlm. D. i pästen 1711.

1224. Johannes Haqvini Vallman. F. i Nykil 1663 85; fad. bonde. Prv. 1702. Rektor i Söderköping 1694; kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 1703. D. 1730 173.

1225. Jacobus Svenonis Norberg. F. i Norrköping; fad. skräddare. D. som stud. där 1691, begr. 225.

Denne uppgifves af somliga hafva varit »med. o. jur. doktor», men föga troligt.

1226. Jonas Jonæ Valberg. F. i Skeninge 1673; fad. borgmästare. D. som stud. i Skeninge 1693 136.

1227. Johannes Johannis Valberg. F. 1673; fad. komminister i Skyllinge, Söderm. län. D. som stud. 1694.

1228. Johannes Svenonis Kling. Notarie vid kämnärsrätt i Sthlm.

1229. Axelius Magni Törling. F. i Törnsfall; fad. M. Axelsson, kyrkoherde i Kristbärg. Tjg. kapellprädikant i Bjurbäck, Skara stift, 1700—01. D. i Lidköping 1709.

Fick lof att en eller annan gång prädika i Kristbärg 1698. För skuld på ett värdshus i Linköping blef han senare arresterad, men rymde, ovisst huru, och synes därefter hafva fört ett kringirrande lif såväl inom landet som utrikes; uppehöll sig en tid i Estland. Började tjänstgöra som präst i Bjurbäck, ehuru ej antagen af Skara konsistorium, som ock däröfver klagade. Rymde från Bjurbäck 1701 i sällskap med en tjänstepiga, Maria el. Katarina Jönsdotter Banck, med hvilken han hade två barn. Ertappad, insattes han i fängelse i Jönköping och sändes 1703 till Skara samt fick tillstånd att gifta sig med nämnda kvinna. Vistades i Haurida 1706 och senare mest i Lidköping, där han slutligen afled i pästen.

1230. Andreas Johannis Silfverling. F. i Vadstena 1663 204; fad. bild- o. stenhuggare. Fil. kand. 98; prv. 98. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 98; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 1703. D. i pästen 1711 167.

1231. Fulmo Hammarstrand [Danson]. F. 1659; fad. bonde i Loftahammar. Landtbr.-inspektor på Vinäs i Västra Ed i 32 år. D. där 1746.

1232. Matthias Dieterici Bauman. F. i Västervik 1666 239; fad.

borgmästare. Prv. 95. Komminister i Nykil 96. D. 1700 11, begr. 01 101.

— 93 —