Sida:Östgötars minne.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1233-1249
1687.


1233. Johannes Jonæ Cederberg [Fallerius]. F. i Veta 1669, döpt 274; fad. prost [781]. Militär, slutl. ryttmästare. d. i Sibirien.

Deltog i slaget vid Pultava 1709; blef fången där och dog i fångenskapen.

1234. Abraham Hansson Bauman. F. i Västervik 1669, döpt 25; fad. borgmästare. Auskult i Svea hofr.; häradshöfding på Öland.

1235. Sveno Andreæ Laurelius [Gränsman]. F. i Lommaryd 1667 222; fad. kamrer. Fil. doktor primus 1700; prv. 13. Rektor i Linköping 02; lektor 04; tillika kyrkoh. i Landeryd 14; kyrkoherde i Risinge 18; kontr.-prost 18. D. 1743 211.

L., som var en kunskapsrik man, synnerligast i de matematiska ämnena, kallades 1700 till professor i Pernau, men undanbad sig. — Sockenboarna ansågo honom »förstå mera än allmänheten kunde begripa», hvarför han hölls nära på för trollkarl.

1236. Magnus Magni Pontin. F. i Sthlm 1675 35; fad. biskop i Linköping [se [391]]. Fil. doktor 1700. Sekreterare i Sthlm; kgl. pagehofmästare 03; hofnotarie 13. D. 1716 175.

Disputerade 1700 »de conversatione erudita.»

1237. Johannes Johannis Norcopensis. F. i Norrköping 1668 93; fad. rådman o. brukspatron, bror till n:r 569. Kammarskrifvare trol. vid Amiralitetet i Sthlm; amiralitetsbokhållare i Karlskrona. D. 1705 164.

1238. Andreas Andreæ Forssander. Sekreterare; amanuens hos Rikshistoriografen.

1239. Johannes Petri Varelius. Fad. kyrkoherde i Åsbo. Ambassadsekreterare till Moskva 1699. D. i Åbo 1718.

V. åtföljde sin morbror, Samuel Göthe [712], vid beskickning till Ryssland, men blef under dessa krigiska tider fången och kvarhölls i fångenskapen ända till 1718, då han på återvägen hem afled.

1240. Isacus Haqvini Molin. Fad. fänrik i Borg (Löt). Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

1241. Petrus Petri Kihlman. F. i Skeninge 1663; fad. kyrkoherde [537]. Prv. 1702. Kollega i Söderköping 1694; hosp.-präd. o. syssloman i Norrköping 1702; komminister i Skällvik o. S:t Anna 07. D. 1728 196.

1242. Ericus Botvidi Severinus [Sevenius]. D. som stud.

1243. Samuel Laurentii Dalenius. F. omkr. 1665; fad. tullskrifvare i Norrköping. Tullskrifvare vid Väster tull i Norrköping. D. 1705 2.

1244. Magnus Söderstrand [Erici Schäber]. Klockare i Skedevi. D. 1710 12.

1245. Andreas Johannis Aschander. Prv. 1704. Kollega i Norrköping 1697; komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 1704. D. 1713 192.

1246. Ericus Jonæ Bergner. F. i Älfvestad 1662; fad. bonde. Bokhållare. D. i Älfvestad 1699, begr. 2211.

1247. Petrus Johannis Våhlström [Våhlstrand]. Soldat i Belgien. D. där.


1687.

1248. Magnus Olavi Udelius. F. 1666; fad. bonde i Kimstad. D. som stud.

1249. Gunnarus Svenonis Follenius. F. i Rappestad 1664; fad. soldat.

— 94 —