Sida:Östgötars minne.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1362-1373
1692.

1692.

1362. Daniel Petri Krämer [Krehman]. F. i Västervik 1673, döpt 56; fad. hattmakare. Fil. doktor 1703; prv. 10. Rektor i Västervik 07; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 13; prost 32. D. 1733 177.

1363. Laurentius Thesei Rydberg. F. i Östra Ryd 1669 411; fad. kyrkoherde [835]. D. som stud. i Väderstad 1693 257.

1364. Magnus Thesei Cronflycht [adl. 1707; förut Rydberg]. F. i Vreta kloster 1672 133; fad. kyrkoherde [835]. Korpral vid Östg. kav.-reg. 98; kornett 1701; ryttmästare 03. D. i Polen 1708 318.

Deltog under ryska kriget i alla träffningar med regementet och utmärkte sig synnerligen i den skarpa aktionen vid Warschau, där han tog general Paykull till fånga. Stupade vid Malatitze.

1365. Daniel Dansson. F. i Ledbärg 1669; fad. kronolänsman. D. som stud. i Uppsala 1698 2511.

1366. Haqvinus Canuti Björling. F. i Björsäter 1668 3; fad. bonde. Stud. i Åbo 94, i Dorpat 98, åter i Upps. 1701; prv. 02. Kollega i Söderköping 01; kommin. i Ringarum 04; kyrkoherde där 22. D. 1748 1511.

1367. Ericus Svenonis Moo. F. trol. i Vånga; fad. befalln.-man. Landtbr.-inspektor på Göstad i Vånga; arrendator; sed. kronolänsman. D. 1729.

1368. Sveno Johannis Linbark [Lindbeck]. F. i Linköping 1664; fad. snickare. Kollega i Vimmerby 95. D. 1698 254.

»Såsom not. gymn. fick proj. att genom conserv. af enkan bli Capellan i Hannäs 1692: hade tagit enkan, men soknen undanbad sig honom 93 för otacksamhet etc.» Nic.

1369. Johannes Petri Enelius. D. som stud. i Vårdsbärg 1693, begr. 303.

1370. Petrus Johannis Strandberg. F. i Flistad 1670 281; fad. bonde. Prv 1705. Apolog. i Västervik 1696; kollega där 98, i Linköping 1701; kyrkoherde i Sund 07. D. 1732 37.

S. skötte nitiskt och strängt sina åligganden och glömde ej häller egna inkomster, dem han noga indref. Förmanades 1719 af domkapitlet att icke, under sken af hjälpsamhet mot goda vänner, bruka någon handel med matvaror o. dyl., som för en prästman vore oanständigt. Genom sin hushållsdrift, framför allt genom sitt andra giftermål, samlades en betydlig förmögenhet, hvaraf en icke ringa del åter tillföll församlingen genom sonens [2229] frikostighet. R.

1371. Johannes Andreæ Ausenius. F. i Styra 1669 3012; fad. kyrkoherde [653]. Prv. 99. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 1700—11; kyrkoherde i Trehörna 13. D. 1734 2612.

Öfvergaf sin komministratur och blef vikarie i Västerlösa, h vari från en hop bönder instalde sig i domkapitlet, begärande med hot och buller att få A. till kyrkoherde, hvilket dock ej lyckades. H.

1372. Laurentius Andreæ Ausenius. F. i Styra 1671 174; fad. kyrkoherde [653]. Prv. 1713. Komminister i Björkebärg o. Ledbärg 13. D. 1740 132.

Tilltalades 1714 för åtskilliga förbrytelser och oskickligt uppförande, hvarför så väl församlingen som hans kyrkoherde begärde att blifva honom kvitt. H.

1373. Petrus Ingonius [Ingonis]. F. i Linköping; fad. murare. D. som stud. i Uppsala 1699.

»Poëta excellens. Obiit delirus.» Bj. — Några grafskrifter finnas af honom i tidens smak. Bl.

— 103 —