Sida:Östgötars minne.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1346-1361
1691.


1346. Israël Johannis Vever. F. i Linköping; fad. guldsmed. Volontär; kornett; löjtnant; afsk. — Köpman i Linköping. D. där 1741 172.

1347. Johannes Erici Älf. F. i Vårdnäs 1670; fad. komminister [518]. Prv. 1700. Kommin. i Södra Vi o. Jursdala 04; kyrkoherde i Marbäck 13. D. 1720 208.

1348. Petrus Andreæ Lundberg. F. i Flistad 1660; fad. bonde. Prv. 96. Kommin. i Vårdsbärg 97; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 1711. D. 1721 1312.

1349. Jonas Olavi Udelius. F. i Kimstad 1672; fad. bonde. Domk.-syssloman i Linköping 1704. D. 1713 143.

1350. Petrus Nicolai Collin. F. 1673; fad. borg- o. postmästare i Vimmerby. Auskult. i Göta hofr.; landssekreterare i Gotl. län 1702; just.-borgmästare i Kalmar 03. D. 1704.

1351. Benedictus Olavi Troman. F. Norrköping 1672 12; fad. kyrkoherde [647]. Militär i utländsk tjänst. D. i Holland el. Belgien.

1352. Petrus Laurentii Vallenius. F. i Häsleby 1671; fad. kyrkoherde i Flisby. D. som stud. där 1700, begr. 111.

1353. Johannes Laurentii Valléen [Vallenius]. F. i Häsleby 1672; fad. kyrkoherde i Flisby. Notarie; landtbr.-inspektor i Flisby. D. där 1748 61.

1354. Sveno Jonæ Schenbom. F. i Skeninge. Auskult. i Svea hofr.; kamrer i Likvid.-kommissionen 1697, sed. i Kammarkolleg.

1355. Nicolaus Nicolai Enman.

Begaf sig till Riga och dog där.

1356. Henricus Petri de Try. F. 1671 176; fad. grufinspektor i Lofla. Bruksinspektör på Finspång; direktör där. D. 1733 2812.

1357. Johannes Laurentii Broms. Antagl. bror till n:r 1098.

1358. Nicolaus Nicolai Stenhammar. F. i Vinnerstad 1667 510; fad. salpetersjuderi-inspektor. Prv. 1700. Kommin. i Vadstena 1700; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 07. D. 1713 104.

1359. Benedictus Erici Enckman. F. i Västervik 1673; fad. borgare. Prv. 1700. E. o. amir.-präd. i Karlskrona 1700; krigspräst vid öfverste Putbus reg. 01. D. trol. kort efter 1703.

1360. Johannes Johannis Zerl. F. i Sthlm 1677 1422; fad. mässingsslagare i Norrköping. Prv. 99. Kommin. i Söderköping 1700, i S:t Olai förs. i Norrköping 03; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 13; kontr.-prost 27. D. 1748 169.

Z. undergick prästexamen redan vid 18 års ålder, men ordination nekades honom till mognare år. Under afvaktan därpå biträdde han kyrkoh. Strand i Södra Vi.

1361. Petrus Magni Ekman. F. i Bredestad; fad. komminister [390]. Konstapel vid Artilleriet (1700); löjtnant vid gen.-löjtn. Carl Gust. Skyttes reg. (13).

Som konstapel utkommenderades E i kriget 1700, då han deltog i slaget vid Narva och året därpå i Dünamyndes belägring. Bivistade sedan fälttåget i Polen, var med vid Clissow, vid Thorns, Elbings och Lenibergs belägringar samt i slaget vid Rakowice 1705. Var därefter i fångenskap flere år och efter hemkomsten befanns han vid läkarebesiktning haft större eller mindre sår på 10 ställen å kroppen.

— 102 —