Sida:Östgötars minne.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2076—2087
1726.

1726.

2076. Vilhelm Julius Vetterling. F. i Vadstena 1706 2711; fad. krigsmanshusbokhållare [1316]. Fil. doktor 37; prv. 37. Kollega i Linköping 38; konrektor 39; rektor 43; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 50; prost 58. D. 1763 2110.

2077. Olof Lehnberg. F. i Vimmerby 1709, döpt 37; fad. prost [1289]. Auskult. i Göta hofr. 29; hofr.-kommissarie; reg.-kommissarie 36; v. borgmästare i Vimmerby. Bosatt i Södra Vi, sed. i Vimmerby. D. 1771.

Fader till Magnus Lehnberg, biskop och vältalare, född i Södra Vi, men under studietiden i Uppsala tillhörande Kalmar nation.

2078. Per Ekman. F. tv. i Mörlunda 1708 173; fad. Carl, inspektor. Fil. doktor 34; prv. 34. Komminister i Vimmerby 35. D. 1750 2011.

2079. Carl Magnus Ekman. F. i Mörlunda 1712 282; fad. Carl, inspektor. Fil. kand. 30; prv. 35; teol. doktor 72. Domk.-kommin. i Linköping 38; kyrkoherde i Veta o. Viby 43; prost 47; kontr.-prost 53. Riksdagsman 51, 65, 71. D. 1781 287.

»Känd för goda prädikogåfvor.» Br. — »Var en lärd och arbetsam man, som bestyrkes af hans flere utgifna dels tryckta, dels skrifna arbeten.» Bl.

2080. Petrus Engstrand. F. i Torpa 1701 81; fad. Jon, torpare. Prv. 30. Kommin. i Askeryd o. Bredestad 36; kyrkoherde i Marbäck 53. D. 1786 247.

Stamfader för ännu fortlefvande släkten Engstrand.

2081. Elias Vibjörnson. F. i Linköping 1705 164; fad. prost [1116]. Prv. 46. Rektor i Skeninge 38; kyrkoherde i Västra Stenby 57; prost 78. Inspektor för Skeninge skola 78. D. 1783 24.

»Hade utmärkta teologiska studier och var skicklig poët.» H. — »Roade sig stundom med Chymien och var i öfrigt en icke mindre lärd än from, gudfruktig och saktmodig man.» F.

2082. Johan Tinnerholm. F. i S:t Lars 170.; fad. Börje, bonde. Bokhållare på Sturefors i Vist; landtbrukare på Tinnerö i S:t Lars.

2083. Johan Lindstedt. F. i Linköping 1703 611; fad. Måns, snickare. Prv. 39. Kommin. i Vårdsbärg 43; kyrkoherde i Västerlösa 56. D. 1773 71.

2084. Per Vadmark. F. i Vadstena 1699 288; fad. Samuel Clemetsson, åkare. Prv. 1736; fil. doktor 37. E. o. hof- o. drabantpräd. 40; hofpråd. o. pastor vid Lifdrabantkåren 42; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 50; kontr.-prost 51. D. 1764 309.

2085. Erik Hjelm. F. i Vreta kloster 1699; fad. Erik, inspektor. Prv. 1738. Komminister i Örtomta 53. D. 1763 23.

2086. Israël Lindbeck. F. i Slaka 1702 291; fad. komminister [1149]. D. som stud. i Slaka 1732.

2087. Robert Kajerdt. F. i Linköping 1703; fad. sadelmakare (af engelsk härkomst). Prv. 33. Komminister i Västra Harg 41. D. 1766 1010.

Enligt flere källskrifter var ofvanstående född 1703 och son af Isak Kajerdt, sadelmakare i Linköping, och hans hustru Elisabet Tyrsdotter, men då han nämnda år ej finnes upptagen i Linköpings dopbok, har man förmodat, att han skulle varit den Robert, som föddes i Linköping 1700 157 af Jöns Gustafsson, sämskmakare, och hans hustru Elisabet Robertsdotter, syster till sadelmakaren Isak Kajerdt, samt att han följaktligen antagit sin moders släktnamn.

— 157 —