Sida:Östgötars minne.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2480—2492
1738.

2480. Olof Lindblom. F. i Norra Vi 1720 2911; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 46; prv. 48; teol. doktor 1800. Konsist.-notarie i Linköping 1761; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 71; prost 79; kontr.-prost 85—1810. Riksdagsman 1778. D. 1811 22.

2481. Erik Daniel Vatzell. Fad. Erik, borgmästare i Vimmerby. Auskult. i Sthlm. Gardeskarl; korpral; furir.

2482. Daniel Sjöstedt. F. i Höreda 1719 212; fad. prost. Prv. 43. Komminister i Höreda o. Mellby 53. D. 1764 76.

2483. Jonas af Apelblad [adl. 1766; förut Apelgren o. Apelblad]. F. i Vadstena 1718 252; fad. Nils, slottssmed. Fil. doktor 46. Docent i Upps. 50; akad.-adjunkt 56; informator för prins Carl 62; tit. lagman 63. Godsegare på Åkerby i Södertörn 70. Skriftställare. D. på Åkerby 1786 172.

»En man med det hederligaste och vänfastaste hjärta, fri från allt nedrigt krypande och smicker äfven under den tid, då han tråkade hofvets slippriga trappor. Munter, fri och intagande i umgänget.» Br. — Utgaf vårdefulla resebeskrifningar, af hvika en öfversattes på tyska. Sysselsatte sig under senare åren företrädesvis med numismatik samt var en framstående både teoretisk och praktisk landtbrukare. »Död hastigt och, som man fruktar, lefvande begrafven.» Matr.

2484. Simon Jakob Schröder. Fad. Simon, handlande i Norrköping. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; kanslist 1746; kämn.-notarie i Norrköping 51, i Sthlm 56; afsk. Landtbrukare vid Kalmar (72); arrendator på Öland, sed. utom Norrköping, möjl. å Rökstad i Västra Husby. D. i Söderköping 1777 3.

2485. Nathanael Fineld [Finelius]. F. i Kaga 1721 246; fad. kyrkoherde [1677]. Rustmästare vid Östg. inf.-reg. 43; reg.-adjutant m. sergeants indeln. 48; fältväbel; fänrik; afsk. m. tit. löjtnant 53. Egare af Kättestad i Nykil. D. där 1786 175.

2486. Haqvin Collander. F. i Tåby 1719 238; fad. kyrkoherde [1517]. Stud. till 44. Pädagog i Sthlm, sed. i Söderköping. D. där 1795 198.

Enligt andre skulle han en tid varit »fabrikör» i Stockholm och sedan lefvat utan syssla i Söderköping. »Vir pius et probus.»

2487. Samuel Follin. F. i Grebo 1717 72; fad. kyrkoherde. Prv. 40. Brukspräd. vid Finspång 42—45; kollega o. apolog. i Västervik 50; kyrkoherde i Svinstad 54, i Törnevalla 65; prost 83. D. 1789 216.

2488. Lars von Roland. F. i Linköping 1720 247; fad. major. Volontär vid Hamiltonska reg. 42; sergeant 42; lifdrabant 44; afsk. m. tit. kapten 66. Bosatt i Sthlm.

2489. Alexander Rydmark. F. i Höreda 1707, döpt 1011;fad. Nils, bonde. Prv. 46. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hagebyhöga 62. D. i Bräknaryd i Höreda 1767 26.

2490. Henrik Sturlin. F. i Vist 1716 61; fad. Henrik, mjölnare. Prv. 44. Subkantor vid Linköpings gymn. 43; domk.-kommin. i Linköping 54; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 72. D. i Västra Ryd 1782 611.

2491. Christer Grönvall. F. i Eksjö 1720, döpt 218; fad. Jöns, rådman o. postmästare. Stud. i Lund 45; fil. doktor 48; prv. 49. Kommin. i Vårdnäs 59; kyrkoherde i Vist 67; prost 82. D. 1793 98.

2492. Lars Hultmark. Fad. Per, bonde o. smed i Misterhult. Varfsbokhållare; kronolänsman; kronofogde i Kalmar län.


— 189 —