Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1667-1682
1708.

1667. Matthias Norlin. F. 1690; fad. Carl, köpman i Norrköping. D. i pästen som stud. i S:t Johannes 1710 194.

1668. Johan Vetterholm [Vettergren]. F. i Vadstena 1680 1012; fad. Johan, skräddare. Prv. 1712. Komminister i Kettilstad o. Tjärstad 13. D. 1728 213.

Gjorde sig skyldig till flere försummelser och tjänstefel samt förvägrade sin kyrkoherde att tjänstgöra i annexkyrkan, sägande: »kommer någon präst hit från Källstad, skall jag dragas med honom om altaret.» För detta och annat dömdes han till böter. H.

1669. Marcus Tillberg. F. i Ångermanland 1680 31; fad. Jöns, borgare i Vadstena. Prv. 1711. Komminister i Högby o. Västra Skrukeby 11, i Veta o. Viby 14. D. 1740 166.

1670. Jonas Lucander. F. i Mjölby (Sörby) 1681; fad. Jonas, bonde. Prv. 1712. Kollega i Skeninge 11; komminister i Skeninge o. Bjälbo 12. D. i Vimmerby 1722 192.

1671. Jöns Hult. F. i Norrköping 1684 133; fad. Jakob, kassör. Prv. 1709. Kommin. i Vimmerby 12; kyrkoherde i Frödinge 32. D. 1742 186.

1672. Botvid Gruf. F. i Häradshammar 1682 36; fad. kyrkoherde. Prv. 1732. Rektor i Vimmerby 25; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 36. D. 1750 1211.

»En svag man, som lät allt i församlingen råka i förfall och oordning.» H.

1673. Anders Ringelius. Fad. Börje. Kollega i Vimmerby 1712; afsatt 22. D. i Linköping 1726 2911.

»Rektor klagade på honom för ovålighet 1715. Han försvarade sig med pastors och en rådmans attest och frikändes;» blef dock såsom »otjenlig» sedermera afsatt. Begärde sammanskott af prästerskapet för hustru och barn 1725. Nic.

1674. Jonas Hultner [Hultenius]. F. i Ingatorp 1681; fad. Daniel, bonde. Prv. 1711. Komminister i Lommaryd o. Bälaryd 12. D. 1761 25.

Stamfader för ännu fortlefvande ätten Hultner.

1675. Nils Norænius. F. 1681 2; fad. Hieronymus Prv. 1711. Komminister i Rystad 12. D. 1717, begr. 246.

1676. Daniel Laurin. F. i Söderköping 1686 611; fad prost [842]. Auskult. i Svea hofr. 1714; advokatfiskal (hofr.-advokat) där. D. i Sthlm 1734 44.

Bodde 1728 på »Pärlan» vid Västerlånggatan.

1677. Jonas Finelius. F. i Tirserum 1687; fad. komminister [718]. Prv. 1711. Kollega i Linköping 11; kommin. i Kaga 12; kyrkoherde i Västra Stenby 28. D. 1737 202.

Hans söner kallade sig Fineld.

1678. Nils Vestermark. F. i Västervik 1687 2712; fad. Per, borgare. Jaktlöjtn. i Västervik; kommissarie vid Skånska tjärukompaniet. D. 1751 113.

1679. Anders Strand. F. i Södra Vi 168.; fad. kyrkoherde [887]. Prv. 1725. Kyrkoherde i Näsby 31. D. 1742 223.

1680. Erik Strand. F. i Södra Vi 1687 3; fad. kyrkoherde [887]. Prv. 1712. Kommin. i Vadstena 14; kyrkoherde i Malexander 29. D. 1737 ll4.

1681. Johan Mæhlin. F. i Södra Vi 1684 193; fad. Lars, bonde. Fil. doktor 1719; prv. 20. Aman. vid Upps. akad. konsist. 19; rektor i Västervik 22; kyrkoherde i Åtvid 27. D. 1733 54.

1682. Per Belnerus. F. i Gistad 1686 1112; fad. kyrkoherde [695]. Prv. 1713. Komminister i Normlösa o. Härbärga 15. D. 1722 4.

— 126 —