Sida:Östgötars minne.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2493—2505
1739.

2493. Erik Schenberg. F. i Normlösa 182; fad. prost [1190]. Prv. 44. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 51; skv.-präd. 52. regementspastor 68. D. i Drothem 1774 309.

2494. Per Brunvall. F. i Tåby 1717 2011; fad. Nils, bonde. Prv. 46. Kyrkoherde i Trehörna 54, i Hägerstad o. Oppeby 64. D. 1771 113.

2495. Josef Israëlsson. F. i Vånga 1713; fad. bärgsman. Vitterlekare i Sthlm. D. där 1772 81.

I. är en af bellmansfigurerna och förekommer så väl i Fredmans sånger som i Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel. I ingressen till de förra nämnes han af Bellman »stor latinsk poët, saknad af vitterheten; egde i ett utblottadt tillstånd en ograverad egendom, den han själf ej visste att han egde; dog i distraktion.» — Hade »ett förträffligt minne och böjelse för poësi (se Lärde tidningar åren 1748—62), men förföll alldeles till liderlighet. Flere personer sökte göra folk af honom, men deras bemödanden voro fruktlösa. Han var i all sin tid en egen människa; skref värs, drack och spelade med lika lätthet; prädikade äfven väl och lefde söligt. Dess sista umgänge var med åkare och löst slödder i Stockholm, där han i uselhet dog.» Br. — Sökte gymnasieadjunktssysslan i Linköping 1750 och kallades 1760 till komm.-adjunkt i Norrköping, men afslog det. Bl.

2496. Lars Berzelin. F. i Rappestad 1718 125; fad. prost [1696]. Korpral vid Östg. kav.-reg.; afsk. m. tit. kvartermästare 52. Landtbrukare i Ledbärg. D. där 1776 186.

2497. Carl Hammorin. F. i Högby 1718; fad. Carl, bonde. D. som stud. i Uppsala 1743 117.

2498. Magnus Bergvall [Bergerus]. F. 1716; fad. ryttare i Skeppsås. Prv. 41. Krigspräst 41. D. i Finland 1742 61.

Förrättade ämbetet blott en mycket kort tid.

2499. Petrus Presser. F. i Linköping 1716 1712; fad. Daniel, färgare. Prv. 53. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 67; kyrkoherde i Malexander 78. D. 1794 238.

2500. Anders Moselius. F. i Västra Husby 1717 299; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 44. Kollega i Norrköping 46. D. 1748 1111.

2501. Petrus Löngren. F. i Västra Eneby 1717 39; fad. komminister [1738]. Fil. doktor 46; prv. 52. Kollega i Norrköping 48, i Linköping 51; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 58; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 75. D. 1777 146.

2502. Jonas Forssbeck.. F. i S:t Lars 1719 1712; fad. Måns, mjölnare i Tannefors. Korpral vid Lifgardet 40; furir 42; sergeant.

2503. Carl Boræn [Duræus, Borænius]. F. i Linköping 1720 126; fad. kollega [1615]. Fil. doktor 55; prv. 63. Kollega i Linköping 57; gymn.-adj. 60; konrektor 62; rektor 68; lektor 72; kyrkoherde i Hjorted 74; prost 74. D. 1783 27.

2504. Johan Gustaf Krijk. F. i Vadstena 1717 1111; fad. gästgifvare. Soldat i Ryssland 40; tullskrifvare i Vadstena.

1739.

2505. Anders Askegren. F. i Askeby 1717 172; fad. Isak, hemmansegare. Prv. 46; fil. doktor 49. Gymn.-adj. i Linköping 51; konrektor 55; rektor 59;

— 190 —