Sida:Östgötars minne.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2724—2738
1746.

2724. Samuel Juringius. F. i Kvillinge 1728 202; fad. kyrkoherde [1786]. Prv. 53; fil. doktor 55. Kommin. i Kvillinge 60; kyrkoherde i Tåby 78, i Kvillinge o. Simonstorp 89; prost 89. D. 1807 313.

2725. Johan Gylling. F. i Hof 1724 91; fad. Nils. inspektor. Prv. 52; fil. doktor i Greifswald 56. Komminister i Säby 62. D. 1788 261.

»Ostadig i lefvernet.» Blef afsatt 1779, men återfick sedermera tjänsten; suspenderades för ämbetsfel på ett års tid 1787. H.

2726. Daniel Bergner. F. 1725; rad. Johan. trumpetare i Högby. Skolmästare i Uppsala, sed. på Djurgården vid Sthlm. D. i Sthlm 1762 före 138.

2727. Johan Pihlstrand. F. 1725; fad. fogde på Sturefors. Landtmät.-ex. 57. Komm.-landtmätare i Västm. län 57. Bosatt i Köping, sed. på Hälla, Västm. län. D. där 1798 1610.

2728. Samuel Echman Brynolfsson. F. 1728 1810; Fad. häradshöfding i Tjust [1530]. Auskult. i Svea hofr. 49: v. hhöfd.; auditör vid Östg. inf.-reg. 51. D. pâ Brunneby i Vreta kloster 1761 177.

2729. Daniel Johansson Bärling. F. i Västra Ny 1726 1010; fad. kyrkoherde [1826]. Fil doktor i Greifswald 56; prv. 58, Komminister i Hagebyhöga o. Fivelstad 69. D. 1790 79.

2730. Anders Zachrisson Juringius. F. i Västra Eneby 1735 2610; fad. prost [1967]. Fil. doktor 58; prv. 59. Skv.-präd. vid Västg. kav.-reg. 62; reg.-pastor 68; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 73; kontr.-prost 83. D. 1807 161.

2731. Botvid Thun. F. i Linköping 1727 86; fad. lektor [1605]. E. o. tj.man i Riksbanken 52; kontorsskrifvare 56; andre bokhållare 69; bokhållare 70; exped.-bokhållare 82. älste bokhållare 85; kamrer 91; afsk. m. tit. bankkommissarie 91. D. i Sthlm 1797 55.

2732. Peter Drevs [Drefsson]. F. i Norrköping 1727 27; fad. Barthold, bryggare o. handlande. Auskult. i Gen.-tullarr.-societeten 51; tullfiskal på Gotland; kontrollör i Gefle; tillika uppsyningsman vid Gefle järnväg 58.

D. öfvergaf sina befattningar och reste till Goda-hopps-udden 1778. hvnnfter intet mera är om honom kändt.

2733. Fabian Blom. F. i Linköping 1730; fad. Erik. regementsskrifvare. Auskult. i Krigskolleg.; mönsterskrifvare vid Söderm. reg.; reg.-skrifvare där; landlräntmästare i Söderm. län 66; afsk. 79. D. å Hässlö, Söderm. län, 1797 411.

2734. Gabriel Ruda. F. i Gammalkil 1726, döpt 64; fad. Anders, regementsskrifvare. Bokhållare vid Upps. univ:s räntekammare 53; akad.-kamrer 59; v. räntmästare 75: afsk. 86. D. å Gränby vid Uppsala 1798 254.

2735. Daniel Kihl. F. 1725; fad. Per. bonde i Gammalkil. D. som stud. på kondition i Småland 1752.

2736. Petter Jörgen Aschanius. F. i Heda 1723 103; fad. komminister [1704]. D. som stud. i Västervik 1751 241.

2737. Bleckert Johan Aschling. F. i Furingstad 1726 232; fad. Nils. kronofogde. Fil. doktor 55; prv. 59. E. o. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 60; utn. skvadronsprädikant 68. D. i Norrköping 1768 275.

2738. Nils Zettrén. F. i Norrköping 1732 53; fad. Johan. köpman. Auskult. i Kommerskolleg.; stadsanotarie i Norrköping: notarius publikus där. D. 1758.

Östgötars Minne14
— 209 —