Sida:Östgötars minne.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
728-743
1660.


728. Johannes Beronius [Beronis]. F. i Målilla 1638, döpt 207; fad. fogde. Konrektor i Norrköping 71, i Söderköping (den siste) 74. D. där 1681 1710.

Utgaf från trycket »Rebecca, en ny och andelig Comœdia, tagen af 1 Mose B. 24. först skrifwen på latin af Njcodemo Frischlino och nu verterad, kortare sammandragen och på Swenska rim utsat af J. B., hvilcken blef agerat i Söderköping d. 25 Sept. 1674.» I detta arbete har B. inlagt tre själfständigt författade »bondeakter», som sakna nästan allt samband med det öfriga, men hvari åskådaren får en drastisk bild af den svenske bondens lif.

729. Cergerus Hvasser.

Denne, som var lifländare, kallas omväxlande Cergerus och Bergerus. Bl. upptager namnet Georgius Birgeri Hvasser.

730. Bergerus Petrejus. F. i Målilla. Notarie i Sthlm. D. där.

731. Petrus Eberni Vikman [Sundius]. F. i Konungsund; fad. fogde. Prv. 1677. Rektor i Västervik 73; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 78. D. 1709 106.

732. Johannes Erici.

733. Ericus Andreæ Lindelius [Lindelinus]. F. i Linköping 1640. D. antagl. som stud. i Sthlm.

734. Nicolaus Sunonis Duræus. F. 1639; fad. kyrkoherde i Vinnerstad [213]. D. som stud. i Uppsala 1666 3011.

735. Petrus Erici Broms. F. i Linköping 1641 3011; fad. musikdirektör o. organist. Fil. doktor utrikes; prv. 85. Lektor i Linköping 81; tillika utn. kyrkoh. i Skeda 92. D. i Sthlm 1693 103.

Reste i ett angeläget ärende till Stockholm, men fann där sin död i följd af ett starkt os, förorsakadt af en nyss uppsatt kakelugn. Liket hemfördes och begrafdes i Linköpings domkyrka, hvarvid biskop Spegel förrättade akten.

736. Laurentius Laurentii Laurinus. F. antagl. i Linköping 164.; fad. prost [269]. Notarie i Sthlms justitiekolleg. o. förmyndarkammare 70. Husegare i Sthlm. D. där 1672 10.

Hade genom bouppteckningar och arfskiften goda inkomster. Utom huset vid S:t Paulsgatan å Södermalm funnos efter honom dyrbara lösören, såsom »ett flertal diamantringar», silfver m. m.

737. Andreas Erici Drysander. F. i Ekebyborna 1640; fad. kyrkoherde [47]. D. trol. som stud.

738. Petrus Johannis Motzenius [Mothenius]. F. i Motala 1633 32; fad. J. Sundius, kyrkoherde.

739. Laurentius Laurentii Typæus. Fad. kyrkoherde i Kuddby [112]. D. som stud. i Österg. 1669.

740. Georgius Nicolai Hjort. F. i Hjorted 1639; fad. kyrkoherde. Prv. 68. Hofprädikant hos härtig Adolf Johan på Stegeborg 68. D. i Hultebacka 1672 198.

741. Petrus Jeannis Norræus. F. i Hjorted 1632 214; fad. bonde. Prv. 67. Kommin. i Skeninge 76; kyrkoherde i Misterhult 79. D. 1688.

742. Matthias Laurentii.

Denne är kanske Matthias Laurentii Stockius, hvilken inskrefs som student i Åbo 1660.

743. Leonhardus Magni Axius. F. i Västra Eneby 1640; fad. bonde. Prv.

— 58 —