Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
89

ämnen uppförd: Menechmerne, eller: de twänne lika Bröder, Comedie uti 5 Öpningar, öfwersatt från Fransyskan; hwarpå följer: Alla Människors Wän, Comedie af 1 Act. Abonnements-Biljetter utgifwas af Herr Stenborg, Cancellist uti Kongl. Hof-Cancelliet; inga gamla Abonnements gälla." Anm Den inleddes med ett af hofkanslisten Karl Stenborg framfördt tal till konungen, däri han uttryckte svenska folkets glädje öfver, att omsider en svensk teater fick öppnas inför en infödd svensk monark, och förhoppningen om upprättandet af "den förfallna svenska dramatiken", hvilken, som han sade, under konungens höga beskydd kunde "vinna det anseende, att en fransysk Clairon och en engelsk Garrick med tiden torde finna sina medtäflare i Sverige. När, under en Augustus, Virgilier och Horatier framlockades att med deras snillen hedra och pryda deras samtid, huru skulle väl sådant hos oss kunna fela under en konungs spira, som med Titi hjärta förebådar Augusti sälla tidehvarf." Han afslutade sitt loftal med att i djupaste underdånighet anhålla om konungens beskydd för den svenska teatern, hvarefter komedierna begynte. Gustaf Ehrensvärd, som då nyligen i Paris sett de franska aktörerna agera, tyckte att alltsammans var osmakligt, men tillägger, att publiken var öfverförtjust, applåderade nästan vid hvart ord, och ville därigenom liksom bedja Hans majestät att beskydda den svenska skådebanan. Konungen beslöt också vid denna representation att inrätta ett svenskt spektakel, men hurudant det skulle bli, och huru man skulle börja, det kunde ingen förutse. Man började emellertid, som Ehrensvärd säger, med det