Sida:SOU 1940 12.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
288
Kap. VII. Formerna för statens medverkan vid inrättandet av fritidsreservat 100
A. Inrättandet av fritidsreservat på statens marker 100
B. Lagstiftningsåtgärder 101
C. Ekonomiska stödåtgärder för att främja tillkomsten av fritidsreservat 101
D. Inrättandet av ett statens rådgivande organ i fritidsfrågor 106
Kap. VIII. Frågor berörande kommunernas verksamhet för inrättandet av fritidsreservat 107
II. Disponerandet av kronans fasta egendom för friluftsändamål.
Kap. IX. Inledande översikt 114
A. Olika slag av kronoegendomar och deras betydelse för friluftslivet 114
B. Redogörelse för gällande bestämmelser rörande försäljning och förvaltning av domänfondens fasta egendom 115
   Bestämmelser angående försäljning 115
   Bestämmelser angående förvaltning i allmänhet 118
   Särskilda bestämmelser om jakten 121
   Särskilda bestämmelser om fisket 122
C. Synpunkter som framförts under riksdagsbehandlingen och i yttranden till fritidsutredningen 123
Kap. X. Fritidsutredningens förslag beträffande domänfondens fastigheter 125
A. Allmänna riktlinjer 126
B. Statliga fritidsreservat å domänfondens fastigheter 129
   Förslag till bestämmelser angående reservatens förvaltning och utnyttjande för friluftsändamål m. m. 129
   Av utredningen följda grunder för utväljandet av de kronodomäner, som föreslås avsatta såsom riksallmänningar 141
   Förteckning över de domänfonden tillhöriga fastigheter, vilka utredningen föreslår skola avsättas såsom riksallmänningar 145
C. Åtgärder till främjande av friluftsliv å de domänfondens fastigheter, vilka icke avsättas såsom fritidsreservat 165
Kap. XI. Utredningens förslag beträffande statliga fritidsreservat å annan mark än domänfondens 166
A. Allmänna riktlinjer 166
B. Förslag angående disponerandet för friluftslivets behov av vissa under marinförvaltningens vård stående fastigheter 169
III. Lagstiftningsfrågor.
Kap. XII. Allmänna synpunkter rörande behovet av nya avtalsformer för lösandet av friluftslivets markfråga 174|-