Sida:SOU 1940 12.djvu/291

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
289
Kap. XIII. Servitut enligt gällande rätt. Allmänna riktlinjer för en lagstiftning om personalservitut för att underlätta bildandet av fritidsområden 182
Kap. XIV. Speciell motivering till den föreslagna servitutslagstiftningen 199
Utkastet till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 199
Utkastet till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 om servitut 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 215
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom 216
Utkastet till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 216
Kap. XV. Frågan om tvångsförfarande för tryggande av tillgången på mark till fritidsområden 217
Frågans riksdagsbehandling 217
Den av 1937 års riksdag begärda utredningen av frågan om rätt att expropriera mark för kommunala friluftsbad 219
Av utredningen verkställd undersökning angående behovet av tvångsförfarande 221
Expropriation för friluftsändamål enligt gällande rätt 225
Utredningens förslag 229
Yttranden av utredningens särskilt tillkallade sakkunniga.
Särskilt yttrande av herr Friberger 238
Särskilt yttrande av herr Malmberg 243
Särskilt yttrande av herr Gustafson 247
Särskilda yttranden av ledamöter av utredningen.
Särskilt yttrande av herr Kjellman 248
Särskilt yttrande av herr Romell 249
Särskilt yttrande av fru Svenson 255
Bilagor.
Bilaga 1. Redogörelse för engelsk regionplanelagstiftning och dess användning för landskapsskydd 257
Bilaga 2. P. M. angående "alle mans rätt" i Sverige 268
Bilaga 3. Förteckning över kronoegendomar under domänstyrelsens förvaltning, tänkbara som friluftsallmänningar 284
Bilaga 4. Förteckning över Kronan tillhöriga till försäljning föreslagna områden inom Vaxholms fästning 286674 4019