Sida:SOU 1940 12.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
287

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.


Sid
Skrivelse till statsrådet och chefen för socialdepartementet 3
Författningsförslag.
Utkast till förordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566) 7
Utkast till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 8
Utkast till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 12
Utkast till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom 12
Utkast till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 13
Utkast till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation 13
I. Allmän avdelning.
Kap. I. Behandlingen i riksdagen av friluftslivets markfråga m.m. De sakkunnigas uppdrag 16
Kap. II. Redogörelse för verkställd inventering över för friluftsliv lämpliga områden 31
A. Den allmänna inventeringen 31
B. Kompletterande inventering beträffande vissa orter 46
Kap. III. Sammanställning av uppgifter angående skadegörelse i skog och mark samt andra olägenheter, som orsakas av friluftsfolket 55
A. Av fritidsutredningen företagen undersökning 55
B. Övrigt fritidsutredningen tillhandakommet material 60
Kap. IV. Uppgifter rörande förhållanden av betydelse för friluftslivets markfråga i vissa främmande länder 64
Kap. V. Friluftslivets förutsättningar och behov i Sverige med hänsyn till markfrågan 77
Kap. VI. Allmänna synpunkter på möjligheterna att inrätta fritidsreservat 91
Stadsplanelagstiftningen 91
Strandlagsförslaget 93
Regionplanefrågan 95
Inrättandet av fritidsreservat en uppgift för staten, kommunerna och vissa enskilda sammanslutningar 96
Inrättandet av fritidsreservat med hänsyn till olika rättslig natur hos jorden 98|-