Sida:Svensk Zoologi.djvu/233

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41
NOS-STYNGET.

ställe, att han äfven nekar det. Vi äro icke heller i stånd att nu bestyrka v. Linnés vitsord, att flugan lägger eggen i hästens näsborrar; men då den allmänna erfarenheten icke kan bestridas, att Stynglarver tidtals uppehålla sig i hästens svalg, och hvilka, genom de konstgrepp som Hofslagare bruka, vanligen bortrensas, anse vi tills vidare lika rimligt, att Nos-styngets larv har sitt näste nära hufvudet på hästen, som den följande söker sitt inom samma del hos låren.

Denna fig. felar på Tab. såsom innan förfärdigandet deraf för oss mindre väl känd. Herr Clarks fig. 1. c. tillhör densamma, till hvilken vi nu tills vidare anvisa.


7. FÅR-STYNGET.

OESTRUS Ovis. På Fr. Mouche du ver du nez des Moutons. På T. Schaafbremse. På N. Soubrems l. Eitersmou.

Vingarne äro klara, genomskinliga och skrynkliga; hela kroppen spräcklig af svarta och hvita punkter; Bälgen skiftande i silfverhvitt och svart.

Linn Syst. Nat. ed. Gmel. I. 4. p. 2811. — Faun. Su. n. 1734. — Skånsk, res. s. 128. — Clark. l. c. p. 389. t. 23. f. 14—17. — Fabr. Syst. Antl. p. 230. — Modeer V. A. Handl. 1786. s. 154. — Vallisneri Op. 1. t. 27. — Réaumur Ins. p. 554. t. 35. f. 22. — Schreb. Nov. sp. Ins. p. 15. (OE. Halensis). — Redi Exper. circ. gen. Ins. p. 309.
I håligheterna af det benet som understödjer hornen på fåren, träffas Larven till detta Styng. Den är nästan så stor som Häst-Styngets, mycket hvit, flat på undra och kullrig på den öfra sidan med sträfva prickar (för synglaset rödaktiga fina taggar) samt et par bruna tverränder vid sidorna emellan lederna. Kanten omkring andhålen är mycket utstående vid den trubbiga ändan, med en å ömse sidor om gumphålet utträngande köttipp. Dessa larvers rörelser äro qvicka, och de fästa sig med de jemte munnen sittande tvenne hakarne, inom pannbenets gömmen, äfvensom käkbenens. Fullvuxna utkomma 12 — 30 efter hvarannan genom näsborrarne, merendels vid fårens prustande, och falla på jorden, i hvilken de gömma sig och bli Puppor. Efter par månader visar sig flugan, stor som Läppstyngets, med stort hufvud, hvarpå synas några insänkta punkter. Bålen är grå med mörka fläckar och upphöjda