Svenska teatern/Tillägg och rättelser del 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Illustrations-register
Svenska teatern : några anteckningar
2. Från Gustaf III:s död till Karl XIV Johans ankomst till Sverige : 1792-1810
av Nils Personne

Tillägg och rättelser i Andra delen
Del 3  →


[ 273 ]

TILLÄGG OCH RÄTTELSER I ANDRA DELEN.

[Nedanstående rättelser är införda i denna Wikisource-utgåva.]

Namnen Lagerbielke, Löwenhielm och Åkerhielm ha på flera ställen felaktigt tryckts med j, liksom Adelswärd med v och Fleming med två m. Maria Kristina Franck bör rätteligen benämnas med sitt andra förnamn, Kristina, och ej såsom här skett med Maria.

Sid. 82 i noten står 25, läs 251.

Sid. 99, rad 10 nedifrån har i Schweiz enligt dåtida stafning insmugit sig ett t, som bör borttagas.

Sid. 179, rad 4 uppifrån står 1850-talet, läs 1860-talet.

Sid. 190, böra de två nedersta raderna ha följande lydelse: tiden fördrefs där med att ge bal hvarannan dag och de öfriga fransyskt spektakel af en sammanrafsad liten fransk trupp, där äfven Hjortsberg uppträdde. Emellanåt spelade hofvet. Vid ett af dessa tillfällen hände, att friherre Gustaf Lagerbielke, ehuru han själf skrifvit pjäsen, kom af sig så grundligt, att ridån måste släppas ned.

Sid. 200. Under porträttet af Karl XIII skall tilläggas: Efter oljemålning af P. Krafft, graveradt af U. Berndes.

Sid. 231 skola de två sista raderna om Ahlgren lyda: Ahlgren lämnade sin skådespelarverksamhet 1815 vid nyss fyllda femtio år, men kvarstod såsom styresman för dramatiska scenen till sin död den 12 augusti 1816.

I personregistret införes.

Sid. 251. Höpken, Anders von. I 62, 65.

Sid. 255. Palmstierna, Nils. I 65.

Sid. 258, rad 6 uppifrån står 118, 189, läs 188, 189.

Sid. 267, rad 14 uppifrån efter 252 tillägges II 157, 158.

Öfriga smärre tryckfel torde ej behöfva särskildt påpekas.