Svenska teatern/Skådespelsregister del 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Person-register
Svenska teatern : några anteckningar
2. Från Gustaf III:s död till Karl XIV Johans ankomst till Sverige : 1792-1810
av Nils Personne

Skådespels-register
Illustrations-register  →


[ 261 ]

SKÅDESPELS-REGISTER.

De romerska siffrorna beteckna arbetets delar, de arabiska sidan.

Abbé de l'Epée II 138, 139.
Acis och Galatea I 112.
Adam och Eva I 54.
Adamsspelet I 268.
Adelaide du Guesclin I 126.
Adonis I 130, 132; II 217.
Aeglé I 119.
Aeneas i Carthago se Dido och Aeneas.
den Afwundsiuke I 67.
Alceste I 152, scenbild 153, 155, 276.
Alcides' inträde i verlden II 38.
Alexis I 135, 257; II 60.
Alexis Michaelowitsch I 176, 227.
Aline I 130.
Alla människors vän I 88, 89.
Alle bedlegrannas spegel I 32,
Alzire I 85.
Amphion I 136; II 218.
Anakreon på Samos II 96, 161, 163.
Andria I 20, 29.
Andromaque I 178.
l'Anglais à Bordeaux I 126.
Annette et Lubin I 85.
Argsinte gubben II 177.
Ariadne på Naxos II 159.
Ariodant II. 196.
Arlequin kejsare i månen II 65 o. följ.
Arlequin squelette I 228.
Armida I 213; II 28, 94.
Arsène I scenbild 143, 149.
Athalie I 126, 129, 131; II 43.
Attendez-moi sous Torme I 60.
l'Avantageux II 189.
Azemia I 256; II 30.

Barberaren I 254; II 13, 14, 64.
Barberaren (op.) II 84.
Barnevelt I 75; II 18.
Baron Sjelfklok I 189.
den Bedragne bachan I 175.
de Begge arrestanterne II 11, 138, 159.
de Begge kammarpagerne II 41, 48.
Bergslagsfröken I 198, 201, 225.
det Besynnerliga spektaklet I 259.
den Besynnerlige II 73.
Beverlei II 60.
Bildhuggaren II 85.
Birger Jarl I 119, 122, 164.
Blancka Märeta I 24. [ 262 ]
den Blinde älskaren II 54.
la Bohèmienne I 126.
Boussaronerne I 213, 245.
Britannicus I 80.
Brodertvisten II 83, 123.
il Brutto fortunato II 175.
Brynilda I 67, 189.
Bröllopsgåfvan II 145.


Cæsars död I 69.
le Calife de Bagdad II 164.
Califen i Bagdad II 176, 207.
Camilla II 81, 138.
Caravanen II 74, 77.
Casper och Doretea I 237.
Casper och Lona II 81.
Celinde I 126.
Cendrillon II 84.
Charlatanerne II 137.
Chelonid II 132, 133.
Christina och Magnus de la Gardie I 164.
Christmannus I 27.
Cinna I 126.
Clavigo I 254.
Coelina II 141.
Colin och Babet I 252; II 82, 155.
Cora och Alonzo I 157; II 133, 153, 192, 21.
Crispin medicus II 143.
Cyclops I. 20.
Czar Peter den store, II 82.

de Danckbaarheit I 50.
Dansvurmen II 209.
Den ena för den andra I 175.
Den om sin lycka skrytande cavalieren I 273.
Descartes II 138.
la Désertrice I 197.
les Deux prisonniers II 164.
le Devin du village I 273.
Dido och Aeneas I 156, 157; II 108, 173, 190.
Diedrich Menschenskräck II 55, 182.
Doktor Petit II 131, 182.
Domaren i Zalamea II 16.
Donnerpamp I 244.
Don Micco och Lesbina I 255.
Don Ranudo II 55.
Dramatiska sammankomsten. I 233.
Drottning Christina I 174; II 31, 207.
den Döfve II 189.

Edvinsky och Floreska s.
den Polska grufvan.

Elektra I 217; II 26.
En egendom till salu II 11, 177.
den Enleverade fästmön II 61.
En lustigh comoedia om Gustaf then första I 24.
Enn lustigh comedia om Doctor Simon I 17.
Eremiten eller Fadershjärtat II 83.
Eugenie I 254; II 13, 59.
Eunuchus I 20.

[ 263 ]Fale Bure II 53.
den Falska blygseln II 83.
det Farliga förtroendet II 49.
la Fête de l’amour I 273.
la Fête du village I 82.
Fidelio II 138.
Figaros bröllop I 254; II 12, 106.
Finkel eller Det underjordiska bränvinsbränneriet I 239.
Finkels parentationsakt I 240.
Fiskaren II 93.
Fjäsken I 170.
Folke Birgersson till Ringstad II 29.
le Français à Londres I 81.
Fredsafl I 37.
Frigga I 164, 168, 210, 215, 216.
Fru Rangsiuk I 67, 189.
Fröken Snöhwits tragædia I 67.
then Fångne Cupido. I 37.
Fästningen i Boston II 84.
Födelsedagen I 177.
För att vinna tiden I 199.
den Föregifna skatten II 177.
den Förförde ynglingen II 18, 19, 20, 239.
den Förlorade katten I 258.
den Förmente prinsen II 177.
Förmyndaren II 145.
den Förnuftige token II 206.
den Försonade fadern II 54.
den Förtroliga aftonmåltiden II 64.

la Gageure imprévue II 188.
la Gageuse I 126.
General Eldhjelm II 129.
General Schlenzheim II 64.
Gengis Chan I 126, 135, 261.
Giannina II 60.
Giftermålsvurmen II 189.
den Girige II 136, 170.
le Glorieux I 81.
Grefvarne Klingsberg II 128.
Grefven af Burgund II 225.
Grefven af Castelli II 142.
Grefven af Walltron II 38, 57.
Gubben i bergsbygden II 11, 138, 159.
Gustaf Adolf och Ebba Brahe I 164, 173, 206, 218, 279; II 39.
Gustaf Adolfs ädelmod I 164, 165, 166, 210; II 185.
Gustaf Ericsson i Dalarne I 250.
Gustaf Vasa I scenbild 179, 180, 181, scenbild 182, scenbild 183, 184, scenbild 185, 186; II 25, 44, 89, 91, 146, 190, 207, 219.
Gustava Gök I 278.

Hamlet I 33, 147; II 147.
Helmfelt I 164, 167, scenbild 168, 278.
[ 264 ]det Hemliga giftermålet II 111.
Herr des Chalumeaux II 177.
thet Himmelska Consistorium I 20.
Hofrådinnan af Gyllenpalm II 232.
Holofernis och Judiths commoedia I 27.
l’Honnête criminel I 128.
Hon vill och hon vill inte I 191.
Huru jwll och fasta the trätte I 31.
Håkan Smulgråt I 67, 189.
den Häftige friaren I 194.

I Kantons förstäder I 279.
l’Inconnu I 83.
Indianerne i England II 29, 120.
Ingiald Illråda II 92, 105, 133.
Intrigen i fönstren II 138, 177.
Iphigenie I 51, 133, 190; II 133.
Iphigenie den andra I 249; II 113119.
Iphigenie i Auliden I 141, 149; II 88, 149151, 218, 222, 241.
Iphigenie i Tauriden I 162; II 198.
Italienskan i London II 57, 60.

Jenneval II 18.
Jeppe på berget I 68, 146; II 55, 199.
Jesper Hjernlös I 189.
Johanna af Montfaucon II 123, 165.
Johanna af Neapel I 226.
le Joueur I 57, 60.
Judas redivivus I 18.
Juden II 147, 182.

det Kantiska giftermålet II 181.
Kapten Puff I 201, 210; II 182, 189, 232.
Karusell eller Ringränning I scenbild 48.
Klosteroffren I 194, 210; II 86, 87.
Konstmakaren II 83, 128.
Konung Richard Lejonhjerta I 257; II 74, 84.
Korsfararne II 124, scenbild 125, 126.
Kristi passionshistoria I 25.
Kronfogdarne I 251; II 82, 155.
Kuluff II 142, 199.
Kung Lear II 146.
Kusinerna I 205, 208; II 231.
Kärlekens triumf I 275.
Kärlek och hemsjuka II 130.

den Landsförviste II 56, 106.
Landstigningen I 222.
Landtpresten i Wakefield II 53.
Lebeman II 11, 138.
[ 265 ]Léon ou Le château de Montenero II 164.
Lifvet en dröm I 191.
den Lilla matrosen II 84, 100, 102, 138.
List öfver list II 106.
Lodoiska II 55, 56.
den Londonske köpmannen II 18.
Lucile I 132; II 74.
Lycksalighetens Ährepracht I 41.
Lycksökaren II 130.
Lykkopris I 52.
Läkaren mot sin vilja II 136.
de Löjliga preciöserna II 136, 170.

Macbeth II 147.
Mahomet II 96, 136.
Major Palmer II 188.
Mantalsskrifningen II 158.
Marcus Wimmerberg, I 199.
le Mariage forcé I 57.
le Mariage secret II 188, 190.
Marienburgska flickan II 82.
Marius à Minturnes II 183.
Marquis Tulipano II 50.
Maskeraden I 171.
Ma tante Aurore II 173.
Mélanide I 126.
Menechmerne I 88, 89.
Merope I 134; II 96.
Michel Wingler I 201; II 232.
Minna von Barnhelm II 16, 30.
Mohrerne i Spanien II 142.
Monsieur Musard II 202.
Montrose och Amelie II 59.
Mor Bobis bröllop I 252; II 155.
den Musikaliske skräddaren II 225.
Musikvurmen II 62.
Mythologisk Scene II 185.
Målaren och modellerna II 138, 176.
Mötesplatsen i mörkret I 69.

Negerslafvarne II 61.
Nina I 256; II 11, 83, 138.
Nunnorna II 50, 155.
Nybyggarne i Normandiet II 62.
den Nyfikne II 190.
Några mil från Stockholm I 188.

Oden I 140, 207, 216, 230; II 97, 105, 135, 169.
Oedip i Athen II 110, 189, 218.
Oedipe II 133.
de Okände II 13, 15, 57, 122.
den Okände sonen II 40.
Olof Skottkonung I 24.
den Olyckelige, men därunder lyckelige Tobias I 63 (affisch).
den Olyckeligen gifte Putzdrummel I 53.
Olympie II 229.
[ 266 ]Om en syndare, som undfick nåd I 17.
Om menniskones skapelse I 27.
den Ondsinta hustrun II 169.
Operakomiken II 159.
Optimisten I 171.
l’Oracle I 80.
Ordensvurmen I 260.
Orondaat en Statira I 50.
Orpheus och Euridice I 114, scenbild 115, 148.

Panurge II 96, 109.
Parnassus triumphans I 41.
Pasquillanten II 61, 84.
Paul och Virginie II 50.
den Persiska slafvinnan II 138.
Petis och Telée I 242.
Philippe och Georgette II 11.
le Philosophe marié I 81.
Poeten i sitt hus II 159.
den Politiske kannstöparen I 67.
den Polska grufvan II 142, 209.
Polyeuct I 54.
Prins Tekeli II 142.
les Projets de mariage II 189.
Prolog den 1 nov. 1796; II 77.
Prolog den 23 okt. 1797 II 88, 89.
Prolog den 1 nov. 1797 II 90, 91.
Proserpina I 156.
Psyché I 102.
la Pupille I 80.

Qvickströms bröllop II 13.
Qvinnorna och förtroendet II 11, 182, 239.

den Rasande Hercules I 35.
Rebecka I 28.
Redlighetens seger öfver förtalet II 83, 126.
Renaud II 252, 231.
Rhadamiste I 80, 126.
Richard den tredje II 146.
les Ricochets II 206.
Riddareordet II 38.
le Rival supposé I 227.
les Rivaux d’eux mémes II 189, 190, 203.
Roland I scenbild 155, 211, 277.
Romeo och Julia I 33, 147, 190; II 147, 242.
Rosimunda I 47.
Rångedalariddaren I 170, 199.

Sargines I 194; II 11, 57, 160.
Savoyardgossarne II 11, 49, 138.
Secter Misch-Masch I 225.
de Segrande och besegrade passionerna I 37.
Semiramis II 136.
Signill I 23.
Simon Magus I 19.
[ 267 ]Siri Brahe I 167, 198; II 189.
Skandalskolan se Tadelskolan.
Skapelsen II 223.
Skeppar Rolf I 240.
Skomakaren i Damas II 138.
Skyddsengeln II 131.
Sladdret eller Fjäskens mirakler I 171.
Slafveön I 273.
Slottet Montenero II 11, 96, 177.
Slädpartiet I 233.
Solen lyser för hela verlden I 275.
Soliman den andre I 210.
de Sorglösa barnens förströelser I 36.
Spelaren II 146.
Sterbhuskamreraren Mulpus I 247.
Stockholms parnass I 50.
den Stoora Genius I 48.
det Stora fiskafänget I 19.
den Stormiga aftonen II 49.
Sune Jarl I 171, 201.
Susanna i Babylon I 253.
Swanhuita I 24.
den Svartsjuka hustrun I 208.
den Svartsjuke Neapolitanaren I 178; II 37.
Sven och Maja I 228.
den Swenska Sprätthöken I 65.
Syrinx I 70.

Tadelskolan I 226; II 232.
den Talande taflan II 97.
Tancred och Clarinda II 181.
Tancrède I 124; II 96, 106.
Tanddoktorn I 211; II 112.
Tartuffe I 253; II 170.
Tempelherrarne II 198.
Thetis och Pelée I 90, 93, 95, scenbild 97, 107, 117, 125, 128; II 26, 216.
Thisbe I 18.
Tillfälle gör tjufven I 168, 252; II 157, 158.
Tobie comedia I 16.
Torilla I 67.
Torparen II 159.
Troijenborgh I 25.
det Tvungna giftermålet I 253.
Två männers hustru II 142.

den Unge arrestanten II 98.
den Unge filosofen II 53.

Valete theatren I 53.
Wallenstein II 191.
Vattendragaren II 138, 159.
les Vendanges I 81.
Verldenes skapelse I 191.
Verldsförakt och ånger se de Okände.
Vestindiefararen II 106, 137.
Villervallan II 128.
Virginia II 134, 135.
Visittimman I 197; II 232.
den Välborne borgaren I 254.
[ 268 ]den Värdige medborgaren II 16.
Värdshuset I 199.
Värmlänningarna I 252.

Zayr I 86, 118, 129, 190.
Zemir och Azor I scenbild 140, 149; II 11, 74.

de Ädelmodige bönderne I 194.
Äfventyraren II 132.
Äfventyraren eller Resan till månens ö I 252; II 74.
Älskaren författare och dräng II 107.

Öfverlöparen II 58, 60, 83, 137.