Tollstorp 1834/Kapitel 16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ljungstedtska Friskolan, Enke- och Pupill-Cassan och afl. Enkefru Söderquists testamente
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Sparbanken
Musik-Corpsen  →


[ 161 ] Sparbanken inrättades förlidet år, sedan nödig fond blifvit insamlad till dess grundläggande, och har på denna korta tid visat följande lyckliga resultat:

Debet: Banko.
Contant i Spar-Bankens Cassa
influten fond, sedan åtskillige omkostnader afgått
400: 13, 4.
Influtne Räntemedel 43: 15.
443: 28, 4.
Af 611 Delägare, från September
månads början år 1833 till Maj månads slut,
innevarande år, hafva blifvit insatte
8611: 40.
Summa R:dr 9055: 20, 4. [ 162 ]

Credit:
Af 81 Delägare äro uttagne 686: 3.
Till 20 Låntagare, mot nöjaktig säkerhet, utlånte 9246: 32.

Dessutom utbetalte under loppet af innevarande år: 12 års arfvode till
Bokföranden och Vaktmästaren

62: 24.
Omkostnader 57: 45, 4.
120: 21, 4.
Contant behållning 2: 12,
Summa R:dr 9055: 20, 4.
Under loppet af nedannämnde månader utgöra
Insättn:r Uttagn:r Utlån:r
I September månad år 1833 1107: 12. 700:
— October 976: 44. 950:
— November 1293: 12. 23. 3. 1566: 32.
— December 994: 4. 107: 40. 800:
— Januarii år 1834 687: 8. 21: 34. 800:
— Februarii 1031: 5. 38: 34. 500.
— Mars 951: 36. 111: 8. 1630:
— April 904: 18. 176: 39. 800:
— Maji 665: 45. 206: 37. 500:
Summa R:dr 8611: 40. 686: 3. 8246: 32.