Vi på jorden leva här

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vi på jorden leva här
av Martin Luther
Översatt Mitten wir im Leben sind till svenska av Olaus Petri till Swenske Songer eller wisor 1536. Enligt Lars Högmarck (1736) gjordes översättningen av Laurentius Petri. I i Göteborgspsalmboken 1650 publicerad på s. 250-251 och i 1695 års psalmbok (nr 398). Senare bearbetad av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok (nr 26), vilken behölls till 1937 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Vi på jorden leva här..


1.
Vi på jorden leva här,
Under döden fångna.
Vem få vi, som hjälpen är
Att ej bli förgångna?
O Fader, dig allena.
Dock må vi sörja bitterlig',
att vi så förgätit dig.
Helige Herre Gud,
Helige, starke Gud,
Helige, barmhärtige Frälsare,
Du evige Gud,
Låt oss icke falla
I den bittra dödens nöd.
Var oss barmhärtig.

2.
Vi för syndaskulden svår
Måste straffet bida.
Ho är den, som för oss går
Och vill döden lida?
O Jesu, du allena.
Du haver lidit hårdan död
Till att frälsa oss ur nöd.
Helige Herre Gud,
Helige, starke Gud,
Helige, barmhärtige Frälsare,
Du evige Gud,
Låt oss ej förkastas
Från din nåd till avgrundsglöd.
Var oss barmhärtig.

3.
Vi ej leva som oss bör,
Städs i synd vi falla.
Ho är den oss starka gör
Emot synder alla?
Guds Ande, du allena.
Blott i din kraft vi komma fort;
Ditt är allt, som väl är gjort.
Helige Herre Gud,
Helige, starke Gud,
Helige, barmhärtige Frälsare,
Du evige Gud,
Låt oss ej förtappas
Utan hopp i evig död.
Var oss barmhärtig.