Östgötars minne/1678

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1677
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1678
1679  →


[ 79 ]

1678.

1037. Ericus Laurentii Dahl. Prv. 1683. Kollega i Norrköping 80; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 93. D. 1694 133.

1038. Alexander Georgii Ekholm. Fad. fortif.-bokhållare. Sekreterare i Sthlm; rådman i Narva; justitieborgmästare där. D. 1704.

1039. Samuel Johannis Enander. F. i Stora Åby 1659 227; fad. prost [433]. Fil. doktor i Jena 88. Utn. professor i Dorpat 92; rektor vid franska skolan i Sthlm 93. Drottn. Hedvig Eleonoras guvern.-sekreterare 98; kamrer i Kammarkolleg.; hauptman på Vadstena slott 1706. D. 1714 134.

1040. Johannes Johannis Enanderhjelm [adl. 1714; förut Enander]. F. i Stora Åby 1660 3010; fad. prost [433]. Hofr.-advokat i Sthlm 83; not. publ. 86; sekreterare i Öfverståth.-ämb. 89; generalguvern.- o. krigsfiskal i Narva 91; assessor i Dorpats hofr. 95; präses i sv. kommissarialrätten i Kurland 1707; v. guvernör för Enkedrottningens lifgeding i Östergötland 08; led. i Lagkommissionen 09; lagman i Blekinge 18, i Närike 21; afsk. 25. D. 1732 217.

1041. Johannes Olavi Ullbom. F. i Järstad 1654; fad. bonde. Domkyrkosyssloman i Linköping 95. D. 1703.

1042. Andreas Simonsson [Gråsten]. F. i Linköping 1659; fad. prost [439]. Fil. doktor 88; prv. 90. Lektor i Linköping 92; tillika kyrkoh. i Skeda 95; kyrkoherde i Östra Husby 1700; prost 1700. D. 1714 76.

Hans sex söner kallade sig Lundmark.

1043. Samuel Nicolai Langelius. F. i Östra Harg 1660 139; fad. prost [283]. Fil. doktor 88; prv. 90. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 90. D. i Sthlm 1691 53.

1044. Johannes Thöresson [Thoresson]. F. i Linköping 1660 215; fad. borgmästare. D. som stud. i Uppsala 1680 92. [ 80 ]

1045. Petrus Thöresson [Thoresson]. F. i Linköping antagl. 1661; fad. borgmästare. Notarie i Reduktionskolleg.; sekreterare 83. D. 1703.

1046. Samuel Botvidsson. F. i Söderköping 1657. Fil. doktor i Greifswald 89; prv. 93. Kollega i Söderköping 83; afsk. 83; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 93. D. 1695 4.

1047. Benedictus Nicolai Cedermark [Novander]. Fad. befalln.-man i Mogata. D. som stud. i Uppsala 1680.

1048. Petrus Adami Kalckberner. F. i Norrköping 1661 221; fad. handlande (tysk). Hofmästare hos prins Georg i England; stadspräd. i Eisenach 97; inspektor öfver 2:a kretsen i härtigdömet Magdeburg samt pastor i Merseburg 1700; slutl. superintendent i brandenburgska Pommern. D. 1733 2111.

Var en grundlig teolog, och förtjänar hans rättskaffens uppforande i predikoämbetet att framställas såsom ett mönster för andra präster. Br.

1049. Andreas Erici Vretzenius. F. i Vreta kloster 1655, döpt 1912; fad. bonde. Prv. 89. Komminister i Asby 89. D. 1690 155.

1050. Nicolaus Petri Zettrenius. F. i Vreta kloster 1652 103; fad. bonde. Prv. 89. Kommin. i Vreta kloster 89; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 93. D. 1709 275.

1051. Simon Petri Löfgren. F. i Linköping 1661 3011; fad. domprost [455]. Fil. doktor 88; prv. 94. Konrektor i Linköping 90; rektor 93; lektor 94; tillika kyrkoh. i Landeryd 95; förste teol. lektor 1701; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 12; prost 12. D. 1723 114.

1052. Jonas Olavi Bodinus. F. i Söderköping; fad. kyrkoherde [559]. D. i Sthlm 1696.

1053. Petrus Johannis Chryselius. F. 1653; fad. kyrkoherde i Lofta [421]. Prv. 85. Kommin. i Lofta 85; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 1702. D. 1711 2410.

1054. Jacobus Henrici Vigert. Fad. tunnbindare i Söderköping.