Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1693

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1692
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1693
1694  →


[ 104 ]

1693.

1377. Benedictus Laurentii Trozelius. F. i Lofta 1671; fad. bonde. Prv. 1702. Kommin. i Lofta 02; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 16. D. 1721 43.

1378. Andreas Jonæ Våhlin. F. i Vårdnäs 1661 242; fad. bonde. Prv. 94. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 95; kyrkoherde i Östra Stenby 1710. D. 1725 128.

1379. Magnus Olavi Egbelius. F. i Ekeby 1669. Prv. 97. Komminister i Hagebyhöga o. Fifvelstad 98. D. 1730 31.

1380. Fredericus Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1672; fad. komminister Kollega i Norrköping 97. D. 1705, begr. 145.

»Vir doctus sed vagans.» Bj.

1381. Andreas Petri Staaf. Stud. i Upps. »7 månader.» Pädagog för 4 barn i Maria förs. i Sthlm 1694. D. där 1694.

»Bör examineras och förbudas flere barn att mottaga» — säges i Stockholms stads konsist.-protokoll.

1382. Ericus Jonæ Kinnander. Prv. 1704. Apolog. i Västervik 1699; kollega 1701; komminister i Ekeby 06. D. 1716.

1383. Johannes Johannis Våhlbom. F. i Vårdnäs trol. 1671. Prv. 1705. Kollega i Linköping 04; komminister i Ödeshög 06. D. i pästen 1711 122.

1384. Martinus Caroli Brytzenius. F. i Gryt 1670; fad. torpare. Fil. kand. 1702; prv. 03; fil. doktor i Greifswald. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 03; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 07; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 11; kontr.-prost 25; afsatt 29. D. i Sthlm 1736 el. 38.

Sökte 1703 genom förfalskning åtkomma Västra Tollstads pastorat. Öfvergaf armén utan tillstånd. Suspenderades för sturskhet och ämbetsfel 1719. Grof fritänkare i religionen, hvilket förorsakade hans afsättning. Reste till Hamburg 1735 under förhoppning att bli professor vid någon utländsk akademi. Se vidare Håhl.

1385. Johannes Johannis Palm. F. 1673; fad. kyrkoherde i Rök. D. som stud. 1698.

1386. Ericus Erici Löfgren [Simonius]. F. i Vadstena 1676, döpt 74; fad. prost [436]. Kanslist i Sthlm; reg.-kommissarie. D. i Ukraine 1708.

1387. Germundus Magni Limnelius. F. i Linköping 1668. Prv. 97. Kollega i Vimmerby 98—99; komminister i Linderås 1707. D. 1726 288.

1388. Folcherus Erici Örberg. F. i Örtomta 1664, döpt 412; fad. bonde. Prv. 1704. Apolog. i Norrköping 1697; komminister i Tjällmo 1705. D. 1709 910.

1389. Ericus Erici Finke. F. i Bjälbo 1672, döpt 52; fad. hosp.-rättare. [ 105 ]Prv. 1703. Kollega i Linköping 01; kommin. i Eksjö 05; kyrkoherde i Östra Ny o. Hönö 15. D. 1723 284.

1390. Nicolaus Abrahami Aschanius. F. i Askeby 1674 73; fad. prost [660]. Prv. 1702. Kommin. i S:t Johannes 06; kyrkoherde i Örtomta 10; kontr.-prost 24. D. 1749 283.

En afton i december 1698 voro A. och några andra äldre landsmän tillsammans hos barberaren Holms enka och roade sig där med öldrickande och vexation å tillkallade novitier. A. gaf då Nic. Lindelius [1455] några örfilar, hvaraf näsan blödde, samt tillstälde därpå en »capucinerdantz, hafwandes novitierna i rad effter sig, och då han understundom stadnade i dantzen. slog han den närmaste in till sig en örflil, hwilcken gick ända uthföre» och så omigen. A. förliktes sedermera med I,, mot penningersättning, fick varning af rektorn och måste gifva till de fattige 6 daler kmt. K.-prot.

1391. Nicolaus Petri Corylander. F. i Norrköping 1675 252; fad. kyrkoherde [970]. Prv. 1706. Kollega i Norrköping 03; kyrkoherde i Styrestad 09; kontr.-prost 35. D. 1736 2911.

1392. Benedictus Johannis Järling. F. i Järstad; fad. bonde. Prv. 1695. Komminister i Hogstad 95. D. i pästen 1710.

1393. Andreas Petri Sydelius. F. i Sva 1667; fad. bonde. Prv. 1711. Kollega i Linköping 08; komminister i Slaka 12; afsk. 36. O. 1738 311.

1394. Samuel Jonæ Frodelius. F. 167.; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Fältväbel. D. i Polen.

»Ville blifva präst och hjälpa fadern, men var oskicklig och gick tillbaka i prästexamen 1696.» Nic. — Nämnes som fadder å »Janssons barn i Rösjötorp, Maria», 1696 och ett par år därefter står han äfven antecknad som fadder i Västra Ny dopbok.

1395. David Jonæ Frodelius. F. 167.; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Militär. D. i Polen.

»Improberades. då han sökte ven. conc.. ty han var för ung och klen i studier.» Bl.

1396. Jonas Olavi Normander. F. i Härberga 1671, döpt 2611; fad. komminister . Prv. 1700. Komminister i Stora Åby 03. D. 1705 204.