Östgötars minne/1707

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1706
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1707
1708  →


[ 124 ]

1707.

1648. Lars Norrænius. F. i Norrköping 1673, döpt 2010; fad. Jonas, åkare. Kollega där 1710; afsk. 48. D. 1754 9.

»Var länge vid sysslan, men afsade sig den omsider med vilkor, att han skulle få af successor 10 t:r spannemål och 180 daler kmt af cassa pauperum. En vacker belöning för träl och släp!» Sds.

1649. Carl Scheibe. F. i Östra Husby 1696; fad. hauptman o. slottsfogde [845]. D. i pästen som stud. i Sthlm 1710.

1650. Marcus Samsonius. F. i Gryt 1685 291; fad. kyrkoherde [859]. Kollega i Eksjö 13, i Vadstena 18, »emeritus» 35. D. i Vadstena 1741 1612.

[ 125 ]1651. Nils Verling. F. i Gårdeby 1686, döpt 85; fad. kyrkoherde i Åtvid. Prv. 1712. Komminister i Åtvid 28. D. 1765 117.

1652. Johan Samsonius. F. i Gryt 1685 291; fad. kyrkoherde [859]. Fil. doktor 1719; prv. 25. Kollega i Linköping 23; konrektor 25; rektor 28; lektor 30. D. 1735 225.

1653. Johan Cornerus. F. i Östra Stenby 1684 62; fad. kyrkoherde. Hautboist vid Lifgardet.

1654. Abraham Dalenius. F. i Dagsbärg; fad. Jonas. Kanslist i Sthlm; notarie i Kommerskolleg. till 1723. D. 1728.

För något brott dömdes han till fängelse å Marstrands fästning 1723; återkom efter utståndet straff och »obiit infelix.»

1655. Magnus Hulthin. F. i Västra Husby 1684 2411; fad. kyrkoherde [1008]. Prv. 1712. Kommin. i Rinna 12; kyrkoherde i Regna 28. D. 1753 141.

1656. Daniel Vong. F. i Linköping 1689 22; fad domprost [692]. Prv. 1712.- Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 12; kyrkoherde i Vånga 17, i Hällestad 35: prost 43; kontr.-prost 43. D. 1744 182.

1657. Botvid Bergius. F. i Örtomta 1687 2410; fad. prost [833]. Stud. i i Lund 1711. Auditör. D. 1714.

1658. Anders Vallenius. F. i Söderköping; fad. Per, tullnär. Soldat, slutl. kvartermästare. Skeppsskrifvare. D. 1727.

1659. Johan Lithelius. F. i Vadstena 1686, döpt 211; fad. kyrkoherde i Hagebyhöga. Fil. doktor 1719; prv. 20. Bruksprädikant vid Dylta, Strängnäs stift, 20. D. 1726.

1660. Samuel Planæus. F. i Skällvik 1684; fad. kyrkoherde i Dagsbärg. Stud. i Lund 1714; prv. 18. Kommin. i Hvarf o. Styra 20; kyrkoherde där 48. D. 1749 128.

1661. Nils Tiliander. F. i Norra Vi 1687, döpt 246; fad. kyrkoherde [1006]. D. i pästen som stud. i Norrköping 1711.

1662. Israël Melander. F. i Hvena 1686 2611; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 1716; prv. 28. Rektor i Vimmerby 21, i Norrköping 25. D. där 1732 93.

Enligt »Norrköpings Veckotidningar» afled där i staden 1762 strax före 412. I. Melander, barnalärare, vid 76 års ålder, men säkerligen en annan än ofvanstående, ehuru både namn och ålder öfverensstämma.

1663. Erik Gustaf Treffenhjelm [adl. 1704; förut Rant]. F. 1687 42 fad. ryttmästare. Auskult. i Svea hofr. 1714; kanslist vid Upphandlingsdeputationen 16; riddarhusfiskal 20; riddarhuskamrer 40. D. i Sthlm 1745 2510.